اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(C0202) به شرکت محترم الویس بست گروپ اف کمپنی از طریق انترنت

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره)2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: (تثبیت احتیاج امورات ساختمانی و شبکه برق غرفه ها و احاطه نمودن تعمیر پذیرش داخل قرارگاه وزارت دفاع ملی) مطابق پلان تدارکاتی سال مالی 1400.

تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1400-W-C0202-22416).

را به شرکت محترم الویس بست گروپ اف کمپنی دارنده جواز نمبر{35131} آدرس شرکت الویس بست گروپ اف کمپنی: شهرنو کوچه عصمت مسلم خانه نمبر 97،مرکز کابل،کابل را به اساس حکم نمبر(1277) مورخ09/05/1400 مقام محتـــــــــرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(5،641،140.8) پنج میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصدو چهل اعشاریه هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل (2) اتاق نمبر(202) ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۵:۲۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک پروژه (خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق،آبرسانی داخلی وخارجی وسیستم دیگدانهای گازی آن برای قوماندانی قول اردوی 209شاهین

موضوع تدارک:{ خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق،آبرسانی داخلی وخارجی وسیستم دیگدانهای گازی آن برای قوماندانی قول اردوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطآ قرارداد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی (5)باب دیپوی مهمات وپلچک های مقابل آن در مربوطات بیز دشت چمتله مربوط قوماندانی محترم عمومی لوژستیک مطابق پلان تدارکاتی

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی، امورات (تهیه مواد واجرای . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۰ Kabul
Background image

اعلان تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی داخلی و خارجی وسیستم دیگدان های گازی آن برای گارنیزیون دارالامان مربوطه قوماندانی محترم فرقه 111 کابل مطابق پلان تدارکاتی

موضوع تدارک: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر کودکستان بشمول شبکه برق، آبرسانی داخلی و خارجی وسیستم دیگدان های گازی آن برای گارنیزیون دارالامان مربوطه . . .

Back to tenders