تهیه و تدارک (32) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

web_admin

Publish Date

Closing Date

 تهیه و تدارک (32) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1402/NCB/G-009

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (32) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت دفاع ملی (لات اول: قطعات و جزوتام های مرکزی، لات دوم: قول اردوی 201 خالد بن ولید، لات سوم: قول اردوی 203 منصوری، لات چهارم: قول اردوی 205 البدر، لات پنجم: قول اردوی 207 الفاروق، لات ششم: قول اردوی 209 الفتح، لات هفتم: قول اردوی 215 عزم، لات هشتم:قول اردوی 217 عمری و لات نهم: فرقه 219 عمر ثالث) با شماره داوطلبی: NPD/MoD/1402/NCB/G-009 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا وزارت دفاع ملی { https://mod.gov.af/dr/all-tenders } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 ق.ظ مورخ 29 سنبله 1402 به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبان که شرطنامه را بدست می آورند، معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت بموقع تعدیلات شرطنامه در صورت لزوم به ایمیل آدرس planningnpa@gmail.com ارسال نموده و در وقت ضرورت به شماره 0202143274 تماس گرفته حل مطلب نمایند.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ لات اول: 700,000، لات دوم: 150,000، لات سوم: 150,000، لات چهارم: 150,000، لات پنجم: 150,000، لات ششم: 150,000، لات هفتم: 150,000، لات هشتم:  150,000، لات نهم: 100,000 و مجموعه 9 لات: 1,850,000 افغانی بوده، جلسه قبل از داوطلبی به ساعت 10:00 ق.ظـ مورخ 22 سنبله 1402 و جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 29 سنبله 1402 در صالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

Documents

 تهیه و تدارک (32) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۷ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد   4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور داوطلبی تهیه وتدارک (24) قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد  (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط انترنشنل

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders