پیام تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان

تاریخ نشر: Nov 03, 2011محتوايات:

پیام تبریکیه!

به محضر جلالتماب رئیس جمهور وقوماندان عالی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان!

رهبری  ومنسوبین وزارت دفاع ملی صمیمانه ترین تبریکات و خالصانه ترین تمنیات نیک خویش را به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان جشن سترگ مسلمانان جهان به محضر شما ،معاونین محترم ،اعضای محترم کابینه و کافه ملت عزیز افغانستان تقدیم داشته ،ازبارگاه خالق لایزال تمنا دارم که از این جشن خجسته و پرمیمنت توأم با استقرار صلح و صفا و امنیت سراسری ،توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،عمران و پیشرفت های بیشتر درکشور و همچنین تقویت و رشد نیروهای امنیتی افغان باشد.

جناب عالی و هموطنان عزیز ما میدانند، که :اردوی ملی درپرتو قانون اساسی تحت زعامت مدبرانه جلالتماب شما و رعایت کامل اصول ستراتیژی ملی نظامی تا اکنون دست آوردهای مهمی از جمله افزایش جلب اعتماد ،احترام و حمایت مردم افغانستان و جامعه بین المللی و همچنان افزایش توانایی های مسلکی از نظر کمی و کیفی داشته و تلاش ها دراین راستا قویا ادامه دارد.

   پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان که خواست دیرینه مردم افغانستان بود موفقانه آغاز و مرحله اول آن پیروزمندانه به پایان رسیده و اردوی ملی جهت ادامه این پروسه آمادگی کامل دارد.

  اطمینان میدهیم که ستراتیژی ارزشمند اتکا به نیروهای افغانی را با تمام توان و نیرو اداه خواهیم داد ووظیفه عنعنوی و ملی خویش را چنانیکه شایسته مردم افغانسنتان است تا پای جان ادامه میدهیم.

وزارت دفاع ملی درتلاش مستمر و شبانه روزی در راستای توسعه اردوی ملی کوشیده ،تا موسسه دفاعی برای کشور ما ایجاد گردد ،که :به شایستگی تهدیدات داخلی و خارجی را رفع نموده نقش خودرا درچهارچوب دکتورین دفاعی دربلانس قواء منطقوی   ایجاد نماید.

سعی میشود که تمام قوتها از نگاه روحیه ملی – از لحاظ مسلکی ماهر و حرفوی – از بعد قومی متوازن – از دیدگاه مورال با دسپلین - از جهت عملیاتی و اپراتیفی همبسته و یکپارچه و درنهایت خدمتگار واقعی مردم افغانستان باشد.

اجازه فرمایید درپایان با ردیگر جشن شکوهمند عید سعید قربان را به جلالتماب شما تبریک و تهنیت گفته از پروردگار یکتا سلامتی شما و فامیل محترم و سرفرازی مردم افغانستان را استدعا نماییم.

با احترام

عبدالرحیم "وردک"

وزیر دفاع ملی