اطلاعیه مورخ 29 حمل 1396

تاریخ نشر: Apr 18, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اناالله واناالیه راجعون

نسبت وفات الحاج عبدالروف پدرسترجنرال ارکانحرب قدم شاه (شهیم) لوی درستیزقوای مسلح کشورکه جنازه مرحومی قبلا در هدیره آبایی شان در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان بخاک سپرده شده است .

قراراست مراسم فاتحه خوانی مرحومی روزچهارشنبه ۳۰ حمل ازساعت 1:30 الی 3:30 بعد ازظهردرمسجد جامع شیرشاه سوری واقع کارته چهارشهرکابل برگزارگردد. دوستان وعزیزان مطلیع باشند.

ازطرف الحاج سترجنرال ارکانحرب قدم شاه (شهیم) لوی درستیزقوای مسلح وخانواده مرحومی .