اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 18 جدی 1395

تاریخ نشر: Jan 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا یک شنبه مورخ19  جدی1395  از هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی کشور در مقر وزارت دفاع  ملی با اشتراک اراکین بلند رتبه  وزارت دفاع ملی و ستر درستیز  طی محفل تجلیل بعمل آید.

   

آنعده  رسانه های ملی و بین المللی که خواهش اشتراک در این محفل  را داشته باشند میتوانند به ساعت 8:30  قبل ازظهر مورخ 19 جدی1395  به مقر وزارت دفاع ملی   تشریف آورده ممنون سازند .