اطلاعیه مورخ 13 جدی 1395

تاریخ نشر: Jan 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا سه شنبه مورخ 14 جدی  محترم سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در رابطه به  وضعیت امنیتی ولایت هلمند ، بغلان و تاثیرات عملیات شفق  طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارت دفاع ملی   از طریق رسانه های محترم به مردم شریف کشور معلومات ارائه نمایند.  

آنعده  رسانه های ملی و بین المللی که خواهش اشتراک در این کنفرانس را داشته باشند میتوانند به ساعت 8:30  قبل ازظهربه مقر وزارت دفاع ملی   تشریف آورده ممنون سازند .