داوطلبی -

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 18 جدی 1395
اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا یک شنبه مورخ19 جدی1395 از هفته ملی سالروز تصویب قانون اساسی کشور در مقر وزارت دفاع ملی با اشتراک اراکین بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز طی محفل تجلیل بعمل آید. آنعده رسانه های ملی و بین...
Jan 08, 2017 -
اطلاعیه مورخ 13 جدی 1395
اطـــــــلاعـــــــیه قراراست فردا سه شنبه مورخ 14 جدی محترم سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در رابطه به وضعیت امنیتی ولایت هلمند ، بغلان و تاثیرات عملیات شفق طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارت دفاع ملی از طریق رسانه های...
Jan 08, 2017 -
اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 11 جدی 1395
اطـــــــلاعـــــــیه قرار است فردا یک شنبه مورخ 12 جدی به کمیت 1200 تن سربازان اردوی ملی بعد از فرا گیری تعلیمات نظامی، طی مراسم با اشتراک اراکین بلند رتبه وزارت دفاع ملی وستر درستیز از مرکز تعلیمی نظامی کابل فارغ و به قطعات اردو اعزام گردند...
Jan 08, 2017 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر126 مورخ 15 ثور سال 1393
چهار تن مخالف مسلح کشته، زخمی و بازداشت گردیدند منسوبین اردوی ملی بمنظور تامین امنیت بهتر عملیات مشترک جداگانه ای تصفیوی را با منسوبین پولیس ملی، محلی و امنیت ملی در مربوطات ولسوالی های جلریز ولایت میدان وردک و گرشک ولایت هلمند راه...
May 05, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر125 مورخ 15 ثور سال 1393
جنرال عظیمی گفت: فاجعه المناک و اندوه بار ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان رویداد غیر مترقبه بود که مردم کشور ما و منسوبین اردوی ملی را اندوهگین ساخت. وزیر دفاع ملی از آغازین لحظات وقوع این فاجعه تاسف بار به قوماندانی قول اردوی 209 شاهین هدایت...
May 05, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر124 مورخ 15 ثور سال 1393
پنج تن مخالف مسلح کشته،زخمی و بازداشت گردیدند منسوبین اردوی ملی بمنظور تامین امنیت بهتر دوعملیات جداگانه تصفیوی را در مربوطات ولسوالی های اطغر و سیوری ولایت زابل راه اندازی کردند که در نتیجه 2 تن مخالف مسلح کشته،2 تن زخمی و یک تن بازداشت...
May 05, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر123 مورخ 15 ثور سال 1393
36 تن مخالف مسلح کشته و یک تعداد زخمی گردیدند منسوبین لوای ضربتی اردوی ملی که از سلاح وتجهیزات نظامی پشرفته برخور دار است،همراه با منسوبین قول اردوی 203 تندر،عملیات تصفیوی را به منظور تامین امنیت بهتر در مربوطات ولسوالی گیلان ولایت غزنی...
May 05, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر122 مورخ 15 ثور سال 1393
طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات های تصفیوی منسوبین اردوی ملی در مربوطات ولایت های زابل ، میدان وردک ،کندهار، هلمند وغزنی 41 تن مخالف مسلح کشته؛ 26 تن زخمی و 3 تن بازداشت گردیده ؛ یک مقدار سلاح و مهمات بدست آمده؛ 28 حلقه ماین مختلف النوع کشف و...
May 05, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر121 مورخ 14 ثور سال 1393
چهارتن مخالف مسلح کشته؛ یک تن بازداشت گردید منسوبین اردوی ملی بمنظور تامین امنیت بهتر عملیات تصفیوی را در ساحه مسجد سفید عزیز آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات راه اندازی کردند که در نتیجه 4 تن مخالف مسلح کشته و یک مقدار سلاح ومهمات بدست آمده...
May 04, 2014 -
بیانیه مطبوعاتی نمبر120 مورخ 14 ثور سال 1393
2 تن مخالف مسلح در کنر و میدان وردک کشته شدند منسوبین اردو ملی به منظور تامین امنیت بهتر در کشور عملیات تصفیوی را در مربوطات ولسوالی های اسمار ولایت کنر و سید آباد ولایت میدان وردک راه اندازی کردند که در نتیجه دو تن مخالف مسلح کشته شده؛ یک...
May 04, 2014 -
صفحه 1 از 117