گزارش اجراآت یکصد روزه وزارت دفاع ملی

گزارش مختصر اجراآت یکصد روزه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز مطابق فارمت شماره یک

پس منظر

آنطوریکه در جهان معمول است اردوها مسؤولیت و رسالت واقعی دفاع از کشور، حفظ تمامیت ارضی ، نگهداری از حاکمیت ملی ، صیانت استقلال و حراست از ارزش های معنوی کشورها را به عهده دارد.

وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه ملی و تاریخی خود میداند که بادرنظرداشت وضعیت جیو پولیتیکی کشور، نیازمندیها و دیدگاه رهبری منتخب سیاسی کشور ساختار و انکشاف اردوی ملی را طوری تنظیم نماید  که در درازمدت نیازها و ایجابات دفاعی افغانستان را پاسخگو بوده و قادر به انجام رسالت عظیم دفاع از کشور باشد.

اردوی ملی ممثـل وحدت ملی و نمایانگر عزم و اراده آهنین کافه ملت افغانستان بوده و ازشرکت متوازن تمام اقوام ساکن وطن واحد ما تشکیل گردیده و تلاش عظیم صورت گرفته تا این اردو دارای انگیزه و روحیه کاملا ملی و اسلامی بوده و به مقتضیات یک نظام دموکراسی وفق داشته و جز ازعقیده به خداوند (ج) خدمت به وطن و اجرای صادقانه وظیفه تمایل دیگرنداشته باشد ، اساس موفقیت کاری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز مبنی بر نظارت موثر امور حسابدهی ، شفافیت و عدم فساد متمرکز میباشد که خوشبختانه با درنظرداشت اصول فوق الذکر اکنون اردوی ملی افغانستان از اعتماد و احترام مردم و جامعه بین المللی برخوردار است.

کمیت فعلی اردوی ملی افغانستان دارای سقف 195000 بوده که متشکل از 6  قول اردوی زمينی ، قوای هوائی بشمول ( قوای هوائی کابل ، کندهار ، شیندند ) و 3 فـــرقه صنوف مختلفه کــه متشکل است از:

 

 • 38 لوا ، 244 کندک ، 31 گارنيزيون ، 40 مرکز همآهنگی ساحوی و قوماندانيت های متوسط شامل تعليم و تربيه ، جلب و جذب ، قوتهای زمينی ، لوژستيک و صحيه انکشاف داده شده است ، ایجاد تشکیلات جدید در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز با اتکا بر افزايش تهديدات به منظورارتقای قابلیت های محاربوی  زیر این سقف در نظر گرفته میشود.

وظایف و نقش ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

 

 • حفظ استقلال ، تمامیت ارضی  ، حراست از نوامیس و ارزشهای ملی و اسلامی ، احیای مجدد و احراز موقف شایسته و با اعتبار افغانستان در مجامع منطقوی و بین المللی  و حمایت از قانون اساسی کشور.
 • از بین بردن شورشیان و تروریزم در افغانستان و مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرائی.
 • تامین نقش قانون ، عدالت اجتماعی  و فرهنگ ضد فساد.
 • حمایت از بازسازی و انکشاف ملی.

در حمایت از این نقش و با در نظرداشت  اهداف ملی نظامی ، وظایف استراتیژیکی وزارت دفاع ملی افغانستان منحیث قاعده هرم سکتور امنیت کشور ، در روشنی قانون اساسی و سایر قوانین مربوط در راستای تامین منافع ملی ، اهداف امنیت ملی و پاسخگوی به تهدیدات  در عرصه های آتی خلاصه میگردد:

 • سرکوب  شورش مسلحانه ،  شورشیان و طالبان در افغانستان.
 • مبارزه علیه القاعد ه و تروریزم.
 • تامین امنیت ، حمایت از تنفیذ قانون ، رعایت حقوق بشر و ایجاد یک محیط سالم.
 • ارتقای قابلیت های استخباراتی اردوی ملی و تامین همآهنگی با ارگانهای کشفی و استخباراتی قوتهای امنیتی داخلی  و نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان.
 • ایجاد و جابجا نمودن قوتهای اضافی اردوی ملی در کشور (از لحاظ کمیت وکیفیت) به منظور تامین امنیت با توجه به سطح تهدیدات امنیتی و استفاده موثر منابع درین راستا.
 • حمایت از وزارت امورداخله ، پولیس ملی و پولیس سرحدی در وضعیت های خاص و اخذ مسئولیت سوق و اداره قوتهای امنیتی هنگام که کنترول  تهدیدات و بحرانات از توانایی پولیس ملی تجاوز نماید.
 • حمایت از پروسه خلع سلاح گروپ های مسلح غیر قانونی( DIAG).
 • حمایت از سایر وزارت خانه ها و نهاد های دولتی در جلوگیری از زرع و ترافیک مواد مخدر در داخل کشور.
 • رسانیدن کمک به اهالی ملکی در حالات اضطراری ، آفات طبیعی و غیر طبیعی و سایر بحرانات  در صورتیکه ایجاب نماید و ایفای نقش جهت جلوگیری از بحران ها  و کنترول وضیعت  اضطراری.
 • ایفای نقش موثر در حفظ امنیت شاهراه ها ی عمده مواصلاتی به منظور جلوگیری از مسدود شدن آن در حالات اضطراری.
 • تقویت و انکشاف مناسبات نظامی دو جانبه و چندین جانبه با ممالک شامل ناتو و ممالک همسایه در همآهنگی با وزارتخانه ها و سایر نمایندگی ها.
 • تامین همآهنگی و تشریک مساعی با ارگانهای امنیتی کشور و قوماندانی حمایت قاطع از طریق مراکز هماهنگی ایجاد شده بمنظور تامین بیشتر امنیت و ثبات در کشور و جلوگیری از تلفات و ضایعات ملکی.
 • حمایت از پروسه بازسازی و انکشاف ملی.
 • رعایت حقوق بشر، تامین عدالت اجتماعی ، ایجاد محیط سالم و تقویت فرهنگ ضد فساد.

در درازمدت وزارت دفاع ملی  وظایف  عنعنوی خود را منحیث حافظ استقلال ، آزادی ، منافع ملی ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و ارزشهای معنوی کشور اجرا خواهد نمود.

وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان پلان صد روز اول کاری خویش را ترتیب و آنرا به حضور جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نموده که بعد از نهایی شدن پلان کاری صد روز اول وزارت دفاع ملی به تحقق وظایف شامل پلان پرداخت.

مطابق هدایت مصوبه شماره (9) مورخ 2/3/1394 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وزارت دفاع ملی  گزارش اجرات 100  روزۀ فعالیت های خویش را ترتیب نموده که ذیلا ارایه میگردد:

خلاصه گزارش

 

مجموع فعالیت های شامل پلان 100 روزۀ اول وزارت دفاع ملی و ستردرستیز.

 

مجموع فعالیت ها

فعالیت های تکمیل/اجرا شده

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

آغاز نا شده

فعالیت های که بنا بر دلایل معطل شده اند

40

32

7

1

 

100%

80%

17.5%

2.5%

 

 


خلاصه فعالیت های اجرا شده

 

 1. ارتقاء سطح اکمال اردوی ملی از لحاظ پرسونل نظر به پلان جلب و جذب اردو تکمیل گردیده است.
 2. تعینات لوای چهارم قول اردوی (209) شاهین نظر به ایجابات انکشاف اردوی ملی اجرا گردیده .
 3. تعینات قوماندانی گارنیزیون کابل اجرا گردیده.
 4. تعینات لوای (777) عملیاتهای خاص قوای هوایی اجرا گردیده.
 5. ترفیعات پرسونل اردوی ملی به مناسبت (28) اسد اجرا گردید.
 6. انسجام تشکیلات پراگنده عرصه تعلیم وتربیه و استندرد سازی محتویات درسی و نصاب تعلیمی اجرا گردیده.
 7. دکتورین تعلیم و تربیه نظر به کرکتر جنگ مرور و اصلاح گردیده است.
 8. مرور و اصلاح پالیسی ها و رهنمودهای قبلی تعلیمی تکمیل گردیده است.
 9. تفکیک ساحات مسئولیت امور تعلیمی بین هر دو قرارگاه ( وزارت دفاع و ستردرستیز ) تکمیل گردیده.
 10. اعزام (209) تن مداوم جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور و مطالبه تعداد (460) بورسیه های مختلف تکمیل گردیده.
 11. کورسهای قصیرالمدت برای افسران جوان بمنظور تامین نیازمندیهای کادری اردوی ملی تدویر و تکمیل گردیده است.
 12. جذب 200 تن از جوانان واجد شرایط به کورس پیلوتی تکمیل گردیده.
 13. اجرای عملیاتهای مشترک قاطع در ولایات غزنی ، بدخشان ، کندز ، بغلان ، فاریاب ، سرپل و فراه تکمیل گردیده.
 14. اجرای عملیاتهای تصفیوی و قاطع در ولایات میدان وردگ، زابل ، هلمند ، فراه ، ننگرهار، کنر، کاپیسا ، خوست ، پکتیکا ، ارزگان ، لغمان و اطراف کابل تکمیل گردیده.
 15. اجرای عملیاتهای حفظ ثبات در مسیر شاهراه نمبر(1) کابل – هرات ، نمبر(7) هرات – تورغوندی و نمبر(6) شیرخان بندر تکمیل گردیده
 16.  اجرای عملیاتهای خاص نظر به موجودیت تهدیدات در تمام ساحات تکمیل گردیده.
 17. کار ایجاد لوای چهارم قول اردوی (209) شاهین و تعبیه آن در ولایت بدخشان تکمیل گردیده.
 18. کار فعال نمودن لوای (777) قوتهای خاص هوائی با ایجاد مرکز سوق و اداره واحد تکمیل گردیده.
 19. کار ایجاد معاونیت پلانگذاری قطعات خاص در سطح اوپراسیون ستردرستیز تکمیل گردیده.
 20. کار ایجاد ریاست اسلحه و تخنیک و ریاست توپچی درسطح ستردرستیز تکمیل گردیده.
 21. کار ایجاد شفاخانه (50) بستری ساحوی درقول اردوی (215) میوند تکمیل و به بهره برداری سپرده شده.
 22. کار فعال نمودن تشکیلات قوماندانی گارنیزیون کابل تکمیل گردیده.
 23. کار اکمال استیشن های رادیوی سیار و ثابت به (5) قول اردو، (2) فرقه و (22) لوا تکمیل گردیده.
 24. اکمال (1) بال طیاره بال ثابت C-130  تکمیل گردیده و به بهره براداری سپرده شده است.
 25. آماده شدن (6) چرخ بال نوع MD-530 غرض حمایه قوتهای زمینی تکمیل گردیده.
 26. کار نظارت و پیگیر از مصارف روغنیات و مهمات اجراگردیده.
 27. اکمالات پرزه جات مورد نیاز غرض رفع عوارض وسایط تخنیکی اجرا گردیده.
 28. افزایش موثریت میکانیزم مبارزه با فساد (بورد رهبری ارشد ، بورد مرورمبارزه با فساد ، کمیسیون عالی مبارزه با فساد و کمیته انسجام مبارزه با فساد)، گروپ شفافیت و حسابدهی وزارت دفاع ملی و تعداد ده کمیته شافیت و حسابدهی در سطح قول اردوها ، فرقه ها و لوا ها صورت گرفته است.
 29. کاردوامدار به منظور افزایش نظارت از مصرف منابع ، طرح و تطبیق پالیسی سیستم کنترول داخلی در وزارت دفاع ملی  و ستردرستیز بطور دوامدار جریان دارد.
 30. دیتابیس فعال گردیده ، تعقیب و پیگیری قضایای فساد جرمی و سؤاستفاده بطور دوامدار جریان دارد.
 31. کار تحقق پالیسی مبارزه با فساد بطور دوامدار جریان دارد.
 32. توزیع کارت های بانکی انفرادی برای منسوبین اردو و ورثه شهدا بطور دوامدار ادامه دارد.

خلاصه فعالیت های عمده در حال اجرا

 1. تعینات (36) بست جنرالی قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز50 % اجرا و 50 % در جریان اجرا میباشد.
 2. پلان روتیشن در قطعات و جزوتامهای اردوی ملی 30 % اجرا و70  % در فصل زمستان اجرا میشود.
 3. تلاش بیشتر به منظور اجرای تعینات (36) بست جنرالی وزارت دفاع و ستردرستیز که بالاثراجرای تقاعد تعینات بعدی صورت نگرفته است در جریان اجرا میباشد.
 4. کار استخدام تعداد (190) بست افسری از طریق رقابت آزاد که به ملکی تعدیل شده است در حال اجرا میباشد.
 5. پروپوزل تعدیل (7783) بست ملکی در حال اجرا میباشد.
 6. پروسه فعال نمودن سیستم  کوراٌیمس به منظور دیپوداری موثر الی قدمه دیپوهای ساحوی تحت کار قرار دارد.
 7. توسعه سیستم مدرن اداره مالی و معلوماتی افغانستان (AFMIS) در سطح تمام واحد های بودجوی اردو در حال تکمیل قرار دارد.

دست آورد های عمده

 1. فعال نمودن سیستم کورآیمس نظر به لزوم دید و انکشاف سیستم های عصری و پیشرفته یک سیستم بسا مهم و ارزنده تلقی شده چون کشور های پیشرفته جهان دسترسی به همین سیستم را داشته و ما نیز بخش از جهان هستیم و با درک موثریت سیستم فوق تمامآ قطعات و جزوتام های اردوی ملی افغانستان نیز توسط این سیستم میتوانند از موجود ، اکمال و توزیع عینیات و تجهیزات لوژستیکی و حربی خویش در دیپوهای سطح ملی و ساحوی به اسرع وقت آگاهی یافته و مطابق به آن مواد مورد ضرورت خویش را پلان و از دیپو ها بدون ضایع شدن وقت اخذ و تسلیم شوند.
 2. پرزه جات وسایط مختلف یکی از ضروریات مهم پنداشته شده و فعال شدن وسایط ذریعه پرزه جات سطح احضارات محاربوی قطعات و جزوتام های اردوی ملی را بلند برده و بر روحیه پرسونل نیز تاثیر مثبت وارد مینماید و از لحاظ انتقال پرسونل و مواد لوژستیکی و حربی نیز در قدمه نخست قراردارد.
 3. پروسه تصریح قرارداد ها و تدارکات نیز امر مهم در قسمت اعاشه ، اباطه و تجهیز پرسونل قطعات و جزوتام های اردوی ملی بشمار میرود که معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک در این قسمت گامهای مهم را برای تسریع پروسه به پیش گذاشته و کوشش بر آن دارد تا قرارداد ها در یک شفافیت کامل و به وقت و زمان معین آن صورت گیرد و به ریاست محترم تدارکات ملی جهت اخذ منظوری ارسال گردد ، تا قطعات و جزوتام های ما به ناغه گی مواجه نگردند ، اکمال مواد اعاشه ، اباطه و تجهیزات بوقت و زمام معین خود به مورال  و سطح احضارات محاربوی پرسونل تاثیر مثبت وارد مینماید.
 4. روغنیات ومهمات نیز یک بخش مهم از اکمالات اردوی ملی بوده و توزیع به وقت و زمان معین آن وسایط و سلاح قطعات و جزوتام ها را آماده فعالیت ساخته و بر سطح احضارات محاربوی اردوی ملی نیز تاثیر مثبت دارد.

 

با احترام

معاون وزیر دفاع ملی

 در امور ستراتیژی و پالیسی

دگرجنرال محمد همایون " فوزی "