اخبار

 • اشتراک وزیر دفاع ملی در مراسم ختم قرآن عظيم الشان و فاتحه خوانى قربانيان حوادث تروریستی اخير

  رده : عمومی

  مراسم ختم قرآن عظيم الشان و فاتحه خوانى قربانيان حوادث تروریستی اخير در کابل، کندهار و هلمند با اشتراک وزیر دفاع ملی و مقامات بلندپايه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز برگزار گرديد. ریاست جمهوری افغانستان در فرمانی به منظور بزرگداشت از قربانیان روز...

 • دیدار لوی درستیز قوایمسلح از جریان تمرینات نظامی منسوبین قول اردوی میوند

  رده : عمومی

  لوی درستیز قوای مسلح از جریان تمرینات نظامی واجرای تعلیم وتربیه منسوبین قول اردوی میوند که بمنظور بلند رفتن احضارات محاربوی در ولایت هلمند را اندازی گردیده بود دیدار کرد. ستر جنرال ارکان حرب قدم شاه شهیم لوی درستیز قوایمسلح که به هداف ارزیابی...

 • سفر لوی درستیز قوای مسلح به ولایت ننگرهار

  رده : عمومی

  لوی درستیز قوای مسلح در دیدارش از قطعات وجزوتامهای قول اردوی سیلاب در ولایت ننگر هار بیان داشت ظرفیت های وقابلیت های اردوی ملی به حدی عالی از احضارات رسیده ونیروهای امنیتی ودفاعی با آماده گی لازم مرحله دوم عملیات زمستانی شفق را بمنظوررفع تهدیدات و...

 • ملاقات وزیر دفاع ملی کشور با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا

  رده : عمومی

  وزیر دفاع ملی کشور با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در دفتر کارش دیدار وگفتگو کرد . دراین دیدار طرفین روی تداوم همکاری های دولت شاهی بریتانیا به افغانستان صحبت نموده ونقش آنرا برای توسعه افغانستان مهم وارزنده خوانند وزیر دفاع ملی کشور در این...

 • ملاقات وزیر دفاع ملی با وزیر دفاع کشور رومانیا


  بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی با آقای میرچنا دوشا وزیر دفاع کشور رومانیا در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات نموده و روی پارهء از مسایل با هم صحبت نمودند. محور اصلی مورد بحث درین مذاکرات را اوضاع امنیتی افغانستان ، منطقه ، انکشاف اردوی ملی افغانستان ،...

 • ملاقات وزیر دفاع ملی با وزیر دفاع زیلاند جدید


  بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی با آقای جانه تن کولمن وزیر دفاع زیلاند جدید در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات نموده و روی پاره از مسایل با هم صحبت نمودند. محور اصلی مورد بحث درین مذاکرات را اوضاع امنیتی افغانستان ، منطقه ، انکشاف اردوی ملی افغانستان ،...

صفحه 35 از 35