به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محمد نعیم حقمل بحیث معاون تأمینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی تعین گردید

کابل – افغانستان: محفلی که به همین منظور با اشتراک اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز، عده از معاونین و روئسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در تالار کنفرانس های این وزارت ترتیب یافته بود، ابتدا امریه مقام وزارت دفاع ملی مبنی بر تقرر محمد نعیم حقمل بحیث معاون تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی، توسط رئیس منابع بشری این وزارت قرائت گردید.

متعاقبأ سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن آنکه تعین و تقرر را در نظام یک اصل بیان نمود، طی صحبتی از زحمات و کارکرد های دگرجنرال غلام سخی احمدزی معاون اسبق تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی ابراز قدردانی نموده، تقرر معین جدید را تبریک گفت.

در ادامه لوی درستیز قوای مسلح گفت:" اردوی ملی که متضمن ثبات، آرامش و حفاظت از خاک و مردم افغانستان است با فداکاری های تمام و قامت رسا در جبهات نبرد مصروف دفاع از کشور میباشند.

لوی درستیز بیان داشت، اردوی ملی به پشتیبانی قوی لوژستیکی نیازمند است، تا منسوبین آن بوقت و زمان، تجهیز، تسلیح و امکانات خوب لوژستیکی در دسترس آنها قرار داده شود و با خاطر آسوده وظایف ملی خویش را اجرا نمایند.

سپس محمد نعیم حقمل معاون جدید التقرر تأمینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی وعده و اطمینان داد که آنچه در توان دارد، در روشنایی اوامر وهدایات وزیر دفاع ملی جهت حمایه بموقع لوژستیکی قطعات وجزوتام های اردوی ملی تلاش خواهد نمود.