نشست مشورتی تحت نام (کمیته مشورتی زنان در امنیت) در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردید

کابل – افغانستان : نشست مشورتی یک روزه تحت نام (واساک) "کمیته مشورتی زنان در امنیت" به هدف انسجام خانم ها در قوت های امنیتی و دفاعی ملی افغانستان، در تالار کنفرانس های وزارت دفاع ملی دایر گردید.

محترمه خانم رولاغنی بانوی اول کشور، اسد الله خالد سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، امرالله صالح سرپرست وزارت امورداخله، جنرال اسکات میلر قوماندان عمومی حمایت قاطع، داکتر سیما ثمر کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، معین وزارت امور زنان، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، سفرای کشور های کانادا، ناروی، ایتالیا، سفیر اتحادیه اروپا، نماینده ارشد ملکی حمایت قاطع و روئسای حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی و امور داخله در این نشست اشتراک نموده بودند.

در آغاز محفل بانوی اول کشور در رابطه به نقش و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده، تدویر همچو محافل را در جهت تشخیص چالشها و دریافت راه حل برای مشکلات منسوبین اناث قوای مسلح در رابطه به استخدام، آموزش و حفظ خانم ها در قوت های امنیتی و دفاعی ملی افغانستان موثر دانست.

در همین حال اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: "در عرصه حمایت و تقویت نقش زنان در ساختار اردوی ملی باوجود تلاش های گذشته آخرین تلاش های خود را بخرج خواهیم داد، تا مشارکت دختران در تمام بخش های اردوی ملی به همان سطح که لازم است برسد".

در ادامه محفل جنرال اسکات میلر قوماندان عمومی حمایت قاطع، امرصالح سرپرست وزارت امورداخله و دیگر سخنرانان، باالنوبه پیرامون آجندای محفل صحبت نموده، تلاش ها و اولویت های قوت های امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت قاطع را جهت رسیدن به وحدت کامل راجع به اشتراک خانم ها در قوای مسلح افغانستان، مورد بحث قرار دادند.

هدف این نشست مشورتی ایجاد یک حلقه در سطح استراتیژیک میباشد که بتواند یک تعداد دست اندرکاران و کارشناسان این عرصه را جمع نموده تا روی جلب و جذب طبقه اناث در قوت های امنیتی ودفاعی ملی افغانستان به موافقه برسند تا نتیجه منطقی و روشن را جهت تطبیق پروژه ها و پالیسی های استخدام و حفظ خانم ها در قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان ببار آورد.

# # #