ملاقات سرپرست وزارت دفاع ملی با سفیر فرانسه مقیم کابل

سفیر فرانسه مقیم کابل در ملاقات با سرپرست وزارت دفاع ملی از همکاری های  سیاسی و نظامی کشورش با افغانستان اطمینان داد

 

کابل – افغانستان : اسد الله خالد سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، جهت گسترش همکاری های دوجانبه با آقای دیوید مارتینان سفیر فرانسه مقیم کابل، ملاقات نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن قدردانی از کمک های فرانسه که طی سالهای گذشته در عرصه های سیاسی و نظامی در چوکات ناتو با دولت و مردم افغانستان همکاری نموده، خواهان گسترش این همکاری ها گردید.

در مقابل آقای دیوید مارتینان، سمت جدید آقای خالد را تبریک گفته، از شجاعت و دلیری منسوبین قوای مسلح افغانستان در نبرد با گروه های تروریستی ابراز خرسندی نمود.

سفیر فرانسه مقیم کابل از آماده گی کشورش جهت حمایت از برنامه های انکشافی دولت افغانستان و پیشبرد تعلیم وتربیه با منسوبین اردوی ملی اطمینان داد.