محترم اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، امروز طی محفل خاص نظامی رسماً به پرسونل وزارت دفاع ملی و ستردرستیز معرفی گردید

کابل – افغانستان: اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، طی محفل خاص نظامی با حضور داشت حمد الله محب مشاور امنیت ملی، فضل الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، جنرال میلر قوماندان عمومی حمایت قاطع، معاونین ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر، نماینده گان مردم در پارلمان، وزرای اسبق دفاع ملی، معاونین، روئسا و جنرالان هردو قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، قوماندانان قول اردو های ساحوی اردوی ملی، سفرا و اتشه های نظامی کشور های دوست، رئیسان شوراهای ولایتی، بزرگان و متنفذین قومی از ولایات مختلف کشور، رسماً به پرسونل وزارت دفاع ملی و ستردرستیز معرفی گردید.

در آغاز محفل بعد از تلاوت آیات کلام الله مجید و پخش سرود ملی، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز طی صحبتی تقرر محترم اسد الله خالد را بحیث سرپرست وزارت دفاع ملی تبریک گفته، دست آوردها وانکشافات اخیر اردوی ملی را  برشمرده بر ادامه پیکار جهت نابودی دشمنان مردم افغانستان تأکید ورزید.

جنرال یفتلی اطمینان داد که منسوبین اردوی ملی محور ثبات و مدافع راستین مردم افغانستان میباشند و بطور خسته گی ناپذیر با قیمت جان شان از وجب وجب خاک افغانستان دفاع و حراست می نمایند.

احکام مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تقرر اسد الله خالد بحیث سرپرست وزارت دفاع ملی و معرفی وی بحیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی به شورای ملی، توسط رئیس کادر وپرسونل ستردرستیز قرائت گردید.

متعاقباً حمدالله محب مشاور امنیت ملی طی سخنانی ضمن آنکه از جانبازی ها و قهرمانی های منسوبین قوای مسلح اعم از اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی در امر مبارزه با تروریزم و دشمنان مردم افغانستان یاد آوری نمود، تقرر اسد الله خالد را به صفت سرپرست وزارت دفاع ملی تبریک گفت.

مشاور امنیت ملی افزود:" رهبری حکومت اسلامی افغانستان تعریف مشخص از دشمن دارد، هرکسیکه بخاطر تخریب نظام تلاش میکند در حقیقت دشمن نظام و مردم افغانستان میباشد، دولت افغانستان با آنانی صلح میکند که قلباً آماده صلح باشد، اما در مقابل دشمنان نظام و ملت که پیام صلح را نمیخواهند، با قاطعیت مبارزه خواهد نمود.

به همین گونه دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر اسبق دفاع ملی نیز تقرر سرپرست وزارت دفاع ملی را تبریک گفته بر ادامه تلاش ها و تطبیق اصلاحات بخاطر انکشاف بیشتر اردوی ملی تأکید نمود.

سپس محترم اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی تشریف آوری مهمانان داخلی و خارجی، مقامات بلند پایه دولتی و اعضای مجلسین شورای ملی را به وزارت دفاع ملی خیر مقدم گفته از اعتماد سرقوماندانی اعلی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان ابراز تشکر نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی در ادامه سخنان شان بر حفظ و تقویت وحدت ملی تأکید نموده از برنامه های انکشافی و اصلاحاتی شان در جهت نیرومند ساختن اردوی ملی افغانستان خبر داد.

آقای خالد بر هماهنگی بیشتر، در بخش های مختلف اردوی ملی، توجه به تعلیم وتربیه و اکمالات پرسونل، حمایت از معلولین و ورثه شهداء اردوی ملی تأکید نموده گفت:" بعد از این باید از حالت دفاعی بیرون شویم و بالای پناهگاهای دشمن تمرکز شود و ابتکار عمل را بدست گیریم".

وی به رهبری دولت و مردم افغانستان اطمینان داد که اردوی ملی با تمام قوا از پروسه صلح و ارزش های مردم افغانستان حمایت میکند، منسوبین اردوی ملی با وجود آنکه در مقابل دشمنان وطن خشن و بی رحم میباشند، در مورد کاهش تلفات ملکی و رفتار نیک با اسیران جنگی که وظیفه شرعی و قانونی شان هست با در نظرداشت حقوق بشر بیشتر از گذشته تلاش نمایند.

# # #