دگر جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی وزیر اسبق وزارت دفاع ملی طی یک محفل تودیعی با پرسونل نظامی و ملکی وزارت دفاع ملی خدا حافظی نمود

دگر جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی وزیر اسبق وزارت دفاع ملی طی یک محفل تودیعی با پرسونل نظامی و ملکی وزارت دفاع ملی خدا حافظی نمود.

کابل – افغانستان: در محفلی که به همین منظور در تالار کنفرانس های وزارت دفاع ملی برگزار گردیده بود، ستر جنرال محمد افضل لودین مشاور شورای امنیت ملی و هیات همراه، ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز، ستر پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، معاونین، روسا، جنرالان و افسران قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز اشتراک نموده بودند.

ابتدا لوی درستیز قوای مسلح ضمن قدردانی از کارکرد های مثبت و چشم گیر وزیر اسبق وزارت دفاع ملی، گفت: از رهبری خردمندانه دوست، همکار و هم مسلک با تجربه و با پشتکار مان که شب و روز با تمام توان در قسمت بهبود وضع امنیتی و حفظ آرامش در تمام نقاط کشور تلاش می ورزید، اظهار امتنان می نمایم. وظیفه و مسولیت یک امانت است و همه ی ما به مثابه ی یک عسکر این مسولیت را با تمام قوا به خاطر میهن و مردم مان به عهده می گیریم و هر زمانی که به کسی دیگر واگذار شد به خوشی از آن استقبال می نماییم و برای وزیر اسبق در تمام امورات زندگی آرزوی موفقیت و پیروزی می نمایم.

سپس وزیر اسبق وزارت دفاع ملی بر حفظ دستاورد های سال های گذشته تاکید ورزیده و از پرسونل وزارت دفاع ملی و ستردرستیز خواست تا با وزیر دفاع بعدی نیز به همکاری های صادقانه خود همانند گذشته ادامه دهند، وی در ادامه افزود: زمانی که زعامت سیاسی مصلحت به این دیدند تا مرا به حیث وزیر دفاع ملی انتخاب نمایند من با تمام توان تلاش نمودم به خاطر وطن، مردم و اعتمادی که بالای من شده بود صادقانه خدمت نمایم، به همین خاطر همراه با تیم کاری ما در وزارت دفاع ملی در سه استقامت برنامه های خود را منسجم ساختیم: مبارزه با تروریزم، تطبیق پروسه ریفورم و اصلاحات و بلند بردن توانایی ها و مهارت های اردوی ملی. وی هم چنان از دستاوردهای که در جریان ماموریت ایشان با موفقیت به اتمام رسیده اند از جمله از تطبیق پلان چهار ساله اردوی ملی، تطبیق پروسه ریفورم و اصلاحات،  تطبیق پروسه تقاعد با امتیاز، در بخش مالی تطبیق برنامه اپس، در عرصه مبارزه با فساد محاکمه علنی مظنونین، در بخش انکشاف قوت ها انتقال قوای سرحدی و نظم عامه از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی، دو برابر شدن نیروهای کماندو و ارتقای فرقه عملیات های خاص به قول اردوی کماندو و سه برابر شدن و اکمال قوای هوایی با طیاره های شب گرد A29، طیاره های بلک هاگ و طیاره های ترانسپورتی یاد آوری نموده این همه را یک گام مثبت و ارزنده به آینده اردوی ملی افغانستان تلقی نمود.

در اخیر هم لوح سپاس توسط لوی درستیز قوای مسلح با حضور نمایندگان شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به وزیر اسبق وزارت دفاع ملی به خاطر تقدیر از کار نامه های مثبت ایشان تفویض گردید.

###