وزیر دفاع کرواشیا در ملاقات با وزیر دفاع ملی از ادامه همکاری های کشورش با اردوی ملی افغانستان اطمینان داد

وزیر دفاع کرواشیا در ملاقات با وزیر دفاع ملی از ادامه همکاری های کشورش با اردوی ملی افغانستان اطمینان داد

کابل – افغانستان : ( دایمن کرستسویک ) وزیر دفاع کرواشیا که به هدف ملاقات با مقامات حکومت افغانستان و دیدار با سربازان کرواشیائی مستقر در کابل و مزار شریف به افغانستان سفر نموده است قبل از ظهر امروز با دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در دفتر کارش ملاقات نمود.

وزیر دفاع کرواشیا از همکاری های دوامدار کشورش با قوای مسلح افغانستان بخصوص اردوی ملی اطمینان داده گفت:" سربازان کرواشیائی از سال 2003 تا اکنون در چوکات مأموریت آیساف و حمایت قاطع جهت مبارزه با تروریزم، مشوره دهی و پیشبرد تعلیم وتربیه با قوای مسلح افغانستان همکاری می نمایند.

وی به گسترش مناسبات و همکاری های نظامی بین دو کشور تأکید نموده موفقیت های نیروهای دفاعی و امنیتی را در امر مبارزه با تروریزم، دست آورد بزرگ برای دولت افغانستان دانست.  

در همین حال وزیر دفاع ملی از نقش سربازان کرواشیا که در سال های گذشته بخاطر مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی، یکجا با سربازان افغان اجرای وظیفه نموده اند، ابراز قدردانی نموده خواهان ادامه حمایت های سیاسی و نظامی کرواشیا از حکومت افغانستان گردید.

وزیر دفاع ملی ضمن تشریح اوضاع جاری امنیتی، مورال سربازان اردوی ملی را عالی توصیف نموده گفت:" با وجود آنکه فصل دشوار جنگی را سپری نمودیم ولی با استقامت و قابلیت بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، به دشمن اجازه داده نشد تا به اهداف استراتیژیک خود دست پیدا کند".

همچنان وزیر دفاع ملی از برگزاری موفقانه انتخابات پارلمانی یاد آوری نموده افزود:" نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور توانایی شان را ثابت نمودند و به جهانیان نشان دادند که مردم افغانستان به اصل دموکراسی که انتخابات جزو آن است ارزش قایل هستند.

# # #