وزیر دفاع ملی از مجروحین داخل بستر در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان، عیادت بعمل آورد

 

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه دگرجنرال محمد دوران پیلوت مشاور شورای امنیت در امور قوای هوایی، معاون تعلیمات و پرسونل، قوماندان عمومی واحد تعلیم وتربیه ستردرستیز، برخی از روئسا، جنرالان و هیئت رهبری قوماندانیت صحیه ستردرستیز با ایشان همراه بودند، از مجروحین حمله انتحاری ولایت خوست که جهت تداوی در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان به مرکز انتقال گردیده اند، عیادت بعمل آوردند.

ظهر روز جمعه یک حمله کننده انتحاری، حین ادای نماز جمعه در داخل مسجد لوای اول قول اردوی 203 تندر مستقر در ولایت خوست مواد همراهش را منفجر نمود که از اثر آن یک تعداد از نماز گذاران جام شهادت نوشیده، عده هم زخم برداشتند.

وزیر دفاع ملی که به هدف عیادت از مجروحین این حادثه به شفاخانه نظامی شهید سردار محمد داود خان رفته بود، ضمن عیادت و احوال پرسی با مجروحین آنان را مورد تفقد ودلجویی قرار داد.

وزیر دفاع ملی از فداکاری های منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت ایجاد فضای امن و شرایط بهتر زنده گی برای مردم شریف افغانستان ستایش بعمل آورده گفت:" دشمنان مردم افغانستان با ریختاندن خون مردمان بیگناه اعم از علما، زنان، اطفال و مردم ملکی نشان میدهند که پابند هیچ گونه قوانین اسلامی و انسانی نیستند، مردم افغانستان موضع شان برحق بوده، بر حریم هیچ کشور تجاوز نکرده، بلکه دفاع از سرزمین آبائی شان را وظیفه و وجیبه ملی خود میدانند و تا آخرین رمق حیات از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شان حراست خواهند نمود.

وزیر دفاع ملی در جریان عیادت از مجروحین از فعالیت های مسئولین قوماندانیت صحیه ستردرستیز ابراز قدردانی نموده جهت عرضه بهتر خدمات صحی، به آنان هدایات لازم سپردند.

# # #