هیئت رهبری وزارت دفاع ملی ضمن عیادت از مجروحین حادثه انتحاری هوتل اورانوس، به مجروحین نیازمند یک مقدار خون اهدا نمودند

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه معاون تعلیمات و پرسونل و برخی از روئسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستر درستیز با ایشان همراه بودند به شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل رفته، از مجروحین حادثه تروریستی روز سه شنبه، که عده از عالمان دین در پی یک حمله انتحاری در هوتل اورانوس مجروح گردیده بودند، عیادت بعمل آوردند.

وزیر دفاع ملی حین عیادت از مجروحین گفت:" دشمنان مردم افغانستان با اجرای اعمال قبیح و ضد انسانی خود نشان میدهند که پابند هیچ گونه قوانین اسلامی و انسانی نیستند، حملات آنان بالای مردم بی دفاع ملکی و عالمان دین هیچ گونه صبغه شرعی و دینی ندارد".

وزیر دفاع ملی ضمن تفقد و دلجویی از مجروحین داخل بستر، به آنان اطمینان داد که منسوبین دلیر قوای مسلح این عمل دشمنان را بی پاسخ نخواهند گذاشت و انتقام خون شهدا را از آنان خواهند گرفت.

وزیر دفاع ملی به مسئولین شفاخانه ایمرجنسی کابل گفت که مسئولین بخش های مختلف ریاست صحیه ستردرستیز و شفاخانه نظامی شهید سردار محمد داود خان، در قسمت تداوی مجروحین آماده هرنوع کمک و همکاری طبی میباشند.

وزیردفاع ملی و هیئت همراه شان بعد از عیادت و احوال پرسی با مجروحین، در بخش لابراتوار آن شفاخانه به مجروحین نیازمند، یک مقدار خون اهدا نمودند.

# # #