نماینده گان جامعه مدنی ولایت بلخ طی دیداری با وزیر دفاع ملی از تلاش های منسوبان اردوی ملی در تأمین امنیت موفقانه انتخابات ابراز قدردانی نمودند

نماینده گان جامعه مدنی ولایت بلخ طی دیداری با وزیر دفاع ملی از تلاش های منسوبان اردوی ملی در تأمین امنیت موفقانه انتخابات ابراز قدردانی نمودند

کابل – افغانستان: عده از فعالان جامعه مدنی ولایت بلخ در ملاقات با وزیر دفاع ملی ضمن ابراز حمایت و پشتیبانی از اردوی ملی افغانستان، نقش منسوبین اردوی را در تامین امنیت برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر کشور، برازنده و قابل تحسین دانستند.

آنان به وزیر دفاع ملی وعده و اطمینان دادند، هرآنچه در توان دارند جهت حمایت از منسوبین دلیر اردوی ملی دریغ نخواهند کرد.

در همین حال دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه عده از روسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز حضور داشتند طی صحبتی، از فعالیت های جامعه مدنی در راستای بلند بردن روحیه سربازان و گسترش وحدت ملی بین اقوام باهم برادر کشور قدردانی نموده، گفت:" سربازان فداکار اردوی ملی منحیث فرزندان راستین مردم افغانستان، بخاطر دفاع و حراست از میهن و تحکیم حاکمیت ملی شب و روز تلاش می نمایند، تا به نصرت الهی و پشتیبانی مردم غیور افغانستان، فضای صلح و ثبات دایمی در کشور عزیز ما تأمین گردد.

# # #