مدال غازی وزیر محمد اکبر خان به وزیر دفاع ملی ملی تفویض گردید

بر اساس فرمان جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور به پاس خدمات ارزشمند، محترم ډگرجنرال  ارکانحرب طارق شاه "بهرامی" وزیر دفاع ملی و محترم  لوی درستیز  قوای مسلح در امر رهبری بهتر نیروهای ملی  دفاعی وامنیتی  کشور در انتخابات ولسی جرگه، مدال  عالی دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان مفتخر گردیدند.

در این مراسم که به این مناسبت قبل از ظهر دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردیده بود، به منظور تقدیر از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در راستای رهبری بهتر، تامین امنیت و مبارزه با تروریزم، مدال های دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان به وزیر دفاع ملی و لوی درستیز قوای مسلح تفویض شد .

###