جلسه روساء و قوماندانان ستر درستیز تحت ریاست سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح در قرار گاه وزارت دفاع ملی دایر موضوعات مهم بخصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت

جلسه روساء و قوماندانان ستر درستیز تحت ریاست سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح  در قرار گاه وزارت دفاع ملی دایر موضوعات مهم بخصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت .

در جلسه مسؤلین  بخش های مختلف راجع به تدابیر واقـدامات شان بخاطر بلند رفـتـن احـضارات محاربوی در قطعات اردوی ملی گزارش ارائیه نموده از پلانهای آینده شان در راستا گسترش امنیت اطمینان دادند

لوی درستیز قوای مسلح از تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردرامرمبارزه بادشمنان صلح وامنیت و سرکوب گروه‌های تروریستی درسراسر کشور، قدردانی به عمل آورده گفت :"که نیروهای دفاعی وامنیتی با مورال عالی مصروف دفاع از کشور بوده دشمن را تعقیب وپیروزی های شایان را درجنگ علیه ترورزیم ودشمنان مردم افغانستان بدست آورده اند .

همچنان دراین جلسه ارزیابی فعالیت های ربع اول سال جاری ، پیشرفت ها درپروسه پرداخت معاشات الکترونیکی، چالش ها ومشکلات نیز بحث های همه جانبه صورت گرفته دراین خصوص، هدایات لازم صادر گردید.