لوی درستیز قوای مسلح در راس یک هئیت عالی رتبه نظامی به ولایت پکتیا سفر نمود

لوی درستیز قوای مسلح  معین ارشد امنیتی ومعاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی در رأس یک هیأت بلند رتبه نظامی جهت بررسی اوضاع امنیتی واتخاذ تدابیر لازم بخاطر گسترش امنیت به ولایات ننگر هاز وپکتیا سفر نمودند.

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح در حالیکه لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله، دگر جنرال عباد الله عباد معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی با ایشان همراه بودند جهت بررسی اوضاع امنیتی و چگونگی انکشافات و دست آورد های نیروهای دفاعی و امنیتی به ولایاُت ننگر هار و پکتیا سفرنمودند.

هیئت حین رسیدن به ولایت ننگر هار  با حیات الله حیات والی ننگرهار، قوماندان قول اردوی سیلاب،  قوماندان پولیس ملی وامنیت ملی وسایر مقامات ملکی و نظامی ملاقات نموده گزارشات آنها را در مورد انکشافات اخیراین ولایت را استماع نمودند .

بعدآ مقامات ارشد امنیتی درمراسم فاتحه حاجی حیات الله متنفذ قومی ننگرهار وکاندید مستقل پارلمان اشتراک نمودند به روح تمام شهدا بخصوص مرحوم حیات الله خان اطعاف دعا نموده، سپس لوی درستیز وهیأت همراه شان رهسپار ولایت پکتیا گردیده ابتدا در نشست امنیتی که به اشتراک والی ،قوماندانان قول اردوی 203 تندر، قوماندان پولیس ملی ورئیس امنیت ملی درقرارگاه قول اردوی تندردایرگردیده بود اشتراک ، گزارش مسئولین ملکی و نظامی آن ولایت را دررابطه به چگونگی اوضاع امنیتی ولایت پکتیا، تهدیدات دشمن، آماده گی های منسوبان قوای مسلح و چالش های موجود استماع نموده در موارد هدیات لازم سپردند .

همچنان مقامات عالی رتبه نظامی کشور باچند تن از اعضای خانواده شهدا ومجروحین حادثه اخیر انتحاری ولایت پکتیا ملاقات نموده ضمن رسانیدن پیام همدری جلالتماب رئیس جمهور وسر قوماندان اعلی قوای مسلح به انها اینگونه  حملات وحشیانه را محکوم نموده بیان داشتند  که نیرو های امنیتی کشور مصمم ومتعهد ترازگذاشته دردفاع ازکشوروجلوگیری دسایس شوم دشمنان مردم افغانستان به مبارزات صادقانه خویش ادامه داده خدمتگار وپاسبان مردم خویش هستند .