وزیردفاع ملی اوضاع امنیتی ولایت غزنی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد

وزیردفاع ملی اوضاع امنیتی ولایت غزنی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد

کابل-افغانستان: دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی در رأس یک هیئت عالیرتبه نظامی جهت بررسی اوضاع امنیتی ولسوالی جاغوری به ولایت غزنی سفرنمود.

ابتدا وزیردفاع ملی وهیئت همراه شان در نشست امنیتی به اشتراک مسئولین ملکی و نظامی ولایت غزنی، قوماندان قول اردوی 203 تندر، وکلای مردم غزنی در شورای ملی و شورای ولایتی که در تالار کنفرانس های ولایت غزنی دایر گردیده بود اشتراک نموده، گزارش مسئولین ملکی و نظامی، نماینده گان مردم و قوماندان قول اردوی 203 تندر را در رابطه به چگونگی اوضاع امنیتی ولایت غزنی، تهدیدات احتمالی دشمن و آماده گی های منسوبان قوای مسلح استماع نمود.

وزیردفاع هدف سفر شان را بررسی اوضاع امنیتی ولسوالی های نا امن ولایت غزنی عنوان نموده گفت: غزنی به مثابه یکی از ولایات مهم افغانستان در محراق توجه زعامت سیاسی قرار دارد که از همین رو دشمنان مردم تلاش دارند تا با مختل ساختن امنیت و حکومت داری، زنده گی مردم را به چالش بکشد.

آقای بهرامی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های منسوبان قوای مسلح در دفع و طرد تهدیدات دشمنان مردم در ولایت غزنی، جهت رفع مشکلات و کمبودی ها به مسئولین مربوط هدایات لازم سپردند.

بعدأ وزیردفاع ملی و هیئت معیتی شان یکجا با والی غزنی و نماینده گان مردم در شورای ملی به ولسوالی جاغوری رفته طی نشستی با ولسوال، مسئولین امنیتی و شورای علما، در رابطه به تهدیدات احتمالی و چالش های امنیتی آنان صحبت های همه جانبه نمودند.

سپس وزیر دفاع ملی در جمع کثیر باشنده گان آن ولسوالی حضور بهم رسانیده طی سخنانی بر حفظ وحدت و یکپارچگی اقوام باهم برادر کشور تأکید نموده گفت: " دشمنان افغانستان با طوطئه های گوناگون میخواهد بین مردم فاصله ایجاد کند، بنأ وظیفه همه ماست تا در برابر دسایس دشمنان از وطن خود دفاع نماییم.

وی اطمینان داد که قوای مسلح کشور شب و روز تلاش می نمایند و به هیچ قیمت به دشمنان مردم اجازه نخواهد داد که زنده گی صلح آمیز مردم را به مخاطره بکشانند.

در ادامه وحید الله کلیمزی والی ولایت غزنی از حمایت و پشتیبانی مردم جاغوری از حکومت مرکزی و نیروهای دفاعی و امنیتی شان ابراز تشکر نموده اطمینان داد که رهبری دولت و قوای مسلح کشور همیشه در خدمت مردم است.

گفتنی است که باشنده گان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، وزیر دفاع ملی و هیئت اعزامی مرکز را با اجرای سرود ملی و ترانه های میهنی مورد استقبال قرارداد.

# # #