وزیر دفاع ملی با رئیس بخش تثبیت ثبات وزارت دفاع بریتانیا ملاقات نمود

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی با آقای استیفن کووَر رئیس بخش تثبیت ثبات وزارت دفاع بریتانیا ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دوجانب در مورد پیشبرد روند تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی و بورسیه های تحصیلی محصلین نظامی افغان در بریتانیا بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیردفاع ملی شیوه پیشبرد و موثریت تعلیم وتربیه را در داخل و خارج از کشور قناعت بخش و مثمر دانسته، بر حمایت هرچه بیشتر قوماندانی جدید التشکیل واحد تعلیم وتربیه ستردرستیز از جانب بریتانیا تأکید نموده خواهان نقش بیشتر بریتانیا در این راستا گردید.

در مقابل آقای استیفن کووَر رئیس بخش تثبیت ثبات وزارت دفاع بریتانیا وعده سپرد که در قسمت تعلیم وتربیه منسوبان اردوی ملی افغانستان، وزارت دفاع بریتانیا آماده هرگونه حمایت و همکاری میباشد وی همچنان گفت: بریتانیا به کمک های دوامدار با افغانستان متعهد بوده و در قسمت مشوره دهی و پیشبرد دروس با کیفیت با محصلین افغان بیشتر از پیش تلاش می نماید و از هیچ گونه مساعی دریغ نخواهند ورزید.

# # #