وزیردفاع ملی با قوماندان قوای سرحدی ایران ملاقات نمود

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی با جنرال قاسم رضایی قوماندان قوای سرحدی ایران و هیئت همراه شان ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دوجانب از مشترکات تاریخی و فرهنگی دوکشور یاد آوری نموده بر گسترش روابط دوستانه در جهت تأمین ارتباطات بیشتر بین قوای سرحدی ایران و افغانستان تأکید نمودند.

وزیر دفاع ملی تروریزم بین المللی را دشمن مشترک دو کشور عنوان نموده گفت: دولت افغانستان جهت تأمین صلح و ثبات و ایجاد فضای امن در افغانستان تلاش می نماید تا از فرصت های بزرگ اقتصادی که در منطقه وجود دارد به نفع افغانستان و کشور های منطقه استفاده شود.

به همین گونه قوماندان قوای سرحدی ایران گفت: 945 کیلومتر سرحد مشترک بین افغانستان و ایران وجود دارد که نیازمند تأمین ارتباطات بیشتر بین مرزبانان ایران و قوای سرحدی افغانستان میباشد تا خلاء های که در بعضی از مناطق مرزی وجود دارد مرفوع گردد.

گفتنی است که در این ملاقات احمد تمیم عاصی معاون پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع ملی، قوماندان قوای سرحدی وزارت دفاع ملی و برخی از روئسای قرارگاه این وزارت نیز حضور داشتند.

# # #