وزیردفاع ملی با سفیر ترکیه مقیم کابل ملاقات نمود

وزیردفاع ملی با سفیر ترکیه مقیم کابل ملاقات نمود

کابل- افغانستان: دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی با آقای اوگزان اور طغرول سفیر کشور ترکیه مقیم کابل ملاقات نمود.

در این ملاقات طرفین پیرامون وضعیت جاری امنیتی افغانستان بخصوص تأمین امنیت انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی و پروسه ثبت نام رأی دهنده گان در صفحات شمال کشور که نسبت به دور قبلی انتخابات کاهش ثبت نام رأی دهنده گان را نشان میدهد بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیر دفاع ملی ضمن تشریح وضعیت جاری امنیتی کشور علاوه نمود که وزارت دفاع ملی با پیروی از اعلام آتش بس یکجانبه دولت افغانستان، عملیات های محاربوی را متوقف نموده است الی اینکه از جانب مخالفین مورد حمله قرار گیرد.

وزیر دفاع ملی اضافه نمود که در قسمت تأمین امنیت شهروندان افغانستان در هر نقطه از کشور متعهد است و روزانه به آن می پردازد.

همچنان در این ملاقات هر دوجانب، مسایل صلح و آتش بس را مورد بحث قرار دادند.

# # #