وزیر دفاع ملی با تعدادی از ورثه شهدای اردوی ملی دیدار نمود

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه عده  از روئسا و جنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز حضور داشتند با یک تعداد از ورثه شهدای اردوی ملی دیدار نموده آنان را مورد تفقد و دلجویی قرارداد.

محفلیکه که به همین منظور در قرارگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود ابتدا رئیس عقیدتی و فرهنگی ستردرستیز ضمن آنکه استقلال و آزادی ملت هارا ثمره خون شهدای آن ملت دانسته، طی صحبتی گفت: نسل های آینده، فداکاری و قربانی های ملت غیور افغانستان را که شما نمونه آن هستید، از یاد نبرده، قهرمانی های شهدا و معلولین باقلم زرین درج صفحات تاریخ خواهد گردید، از همین رو رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز همیشه خود را به درد و رنج خانواده معظم شهدا شریک دانسته، در حد توان از ورثه شهدا حمایت می نمایند.

متعاقبأ وزیر دفاع ملی جهت خوشنودی ارواح طیبه شهدای قوای مسلح خاصتأ شهدای اردوی ملی دعا نموده طی سخنانی گفت:" تروریستان و دشمنان مردم تلاش دارند از هر طریق ممکن به افغانستان و مردم شریف آن صدمه وارد نمایند، اما فرزندان صدیق و دلیر تان که در صفوف قوای مسلح کشور قرار دارند با تلاش های شبا روزی شان، آرمان دشمنان را همیشه به یأس و نا امیدی مبدل میسازد.

وزیر دفاع ملی در ادامه سخنان شان از نیت خیر زعامت سیاسی کشور در رابطه به خاتمه دادن جنگ و بمیان آمدن صلح سراسری در کشور یاد آوری نموده گفت:" امیدواریم آتش بس که از جانب سرقوماندانی اعلی قوای مسلح اعلام شده است از جانب طالبان نیز مراعات گردد و در نهایت به یک آتش بس دایمی مبدل گردد و مردم شریف افغانستان، یک زنده گی صلح آمیز را نصیب شوند.

در اخیر محفل تحایف نقدی که از جانب رهبری وزارت دفاع ملی تهیه گردیده بود به ورثه شهدای اردوی ملی توزیع گردید.

# # #