تجلیل از جشن نزول قران عظیم الشان ودهه اخیر ماه مبارک رمضان

بمنظور بزرگداشت از جشن نزول قران عظیم الشان ودهه اخیر ماه مبارک رمضان محفل با شکوهی به اشتراک لوی درستیز قوای مسلح معاونین وزارت دفاع ملی، جنرالان وتعداد از علمای کشور در مقر وزارت دفاع ملی تجلیل  بعمل آمد.

محفل که به اشتراک سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح ، معاونین وزارت دفاع ملی تعداد از علما ، روسا ،جنرالان وافسران وزارت دفاع ملی وستر درستیز به ابتکار ریاست عقیدتی فرهنگی  تدویرگردیده بود اشتراک کننده گان پیرامون فضیلت نزول قرانکریم صحبت نموده ، قرآن عظیم الشان را معجزه ای الهی دانسته ، برای صلح و آسایش همۀ اقشار جامعه دعای خیر و رستگاری کردند.

اشتراک کنندگان در این محفل، صلح را نیاز مبرم برای تدوام حیات سالم بشری توصیف نموده، اعلام آتش بس از سوی دولت جمهوری اسلامی را خالصانه ترین نیت برای ختم جنگ در کشور عنوان کردند.