وزرای دفاع کشور های عضو ناتو، حمایت شانرا الی سال 2020 میلادی از افغانستان اعلام نمودند

کابل – افغانستان: نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که با حضور داشت دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در شهر بروکسل دایر گردیده بود، اشتراک کننده گان این نشست تعهد نمودند که به حمایت سیاسی و نظامی شان از دولت افغانستان، تا سال 2020 میلادی و بعد از آن ادامه میدهند.

در این کنفرانس اشتراک کننده گان حمایت و پشتیبانی شانرا از برنامه های صلح دولت افغانستان، برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای های ولسوالی اعلام نموده، بر ادامه کمک ها در عرصه حمایت سیاسی، تجهیز، تعلیم وتربیه و مشوره دهی به قوای مسلح افغانستان الی سال 2020 میلادی و بعد از آن تعهد سپردند.

یل استلتونبرگ سرمنشی ناتو گفت ما از پیشنهاد بدون قید وشرط مذاکرات صلح با طالبان که از جانب رئیس جمهور افغانستان اعلام شده است حمایت میکنیم و از همسایه های افغانستان میخواهیم در این روند نقش مثبت بازی نمایند.

وی تصمیم رئیس جمهوری افغانستان را مبنی بر آتش قابل تمجید دانسته، آنرا گامی دیگر برای تأمین صلح وثبات پایدار در افغانستان دانست.

سرمنشی ناتو همچنان گفت: میدانیم پیشنهاد صلح دولت افغانستان بطول می انجامد تا نتیجه نهایی بدست آید، ولی تا آن زمان ما از افغانستان حمایت همه جانبه می نماییم، کشور های عضو ناتو به حمایت مالی و نظامی از افغانستان قویأ ادامه میدهند، زیرا هزینه ترک افغانستان بسیار گزافتر از هزینه کمک است.

در این نشست وزیر دفاع ملی پیرامون وضعیت امنیتی کشور صحبت نموده، از توانمندی های قوای مسلح، پلان انکشافی اردوی ملی، ریفورم و اصلاحات، کاهش و محو فساد، تطبیق قانون جدید ذاتی افسران و جوان سازی اردوی ملی، توجه به رهبریت و نقش زنان در اردوی ملی و همچنان تعهدات دولت افغانستان برای مبارزه جدی با تروریزم یاد آوری نمود که از جانب شاملین این کنفرانس مورد استقبال قرار گرفت.

آقای بهرامی که به هدف اشتراک در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به بروکسل رفته است، در حاشیه این کنفرانس با وزرای دفاع بریتانیا، ایتالیا، امارات متحده عربی و قطر نیز بطور جداگانه دیدار و ملاقات نموده است.

در این ملاقات ها وزیر دفاع ملی پیرامون اهداف و برنامه های وزارت دفاع ملی جهت دفع و طرد تهدیدات دشمن صحبت های همه جانبه نموده گفت: نحوه عملکرد و توانایی های منسوبان اردوی ملی نسبت به گذشته بهتر شده، رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت آوردن اصلاحات در صفوف اردوی ملی و مبارزه با فساد برنامه ها و پلان های جامع را روی دست دارد که بخش های مشخص این وزارت بالای آن کار می نمایند، قوای مسلح افغانستان با وارد نمودن ضربات کوبنده و مرگبار بر پیکر دشمن، نه تنها در مقابل دشمنان افغانستان بلکه علیه تروریزم بین المللی مبارزه نموده و از تمام کشور ها و ارزش های انسانی دفاع و حراست می نماید.

در مقابل وزرای دفاع بریتانیا و ایتالیا ضمن اعلام حمایت همه جانبه از پروسه انتخابات و پیشنهاد صلح دولت افغانستان اطمینان دادند که به حمایت شان در جهت تعلیم وتربیه و مشوره دهی به قوای مسلح افغانستان ادامه میدهند، تا شرایط برای ثبات و انکشاف فراهم گردد.

به همین گونه وزرای دفاع امارات متحده عربی و قطر از فیصله علما در مورد عدم مشروعیت جنگ در افغانستان استقبال نموده گفتند: در جهت زمینه سازی مذاکرات صلح، با دولت افغانستان همکار میباشیم چون زمان صلح فرا رسیده است، کمک های بشردوستانه ما به افغانستان ادامه می یابد، و در عرصه نظامی نیز با تعلیم وتربیه افسران و پیلوتان قوای هوایی و قوای خاص آماده همکاری میباشیم.

# # #