وزیر دفاع ملی با عده از معلولین اردوی ملی دیدار نمود

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه معاون تعلیمات و پرسونل، برخی از روئسا و جنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز حضور داشتند با یک عده از معلولین اردوی ملی دیدار نموده آنان را مورد تفقد و دلجویی قرارداد.

در ضیافت افطاری که به همین منظور در قرارگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود ابتدا رئیس عقیدتی و فرهنگی ستردرستیز در باره فضايل ماه مبارک رمضان صحبت نموده معلولین اردوی ملی را قهرمانانی عنوان نمود که جهت خدمت گذاری به مردم و میهن با از دست دادن عضو بدن شان عملأ فداکاری شانرا در راه دفاع از ارزشهای والای اسلامی و میهنی به اثبات رسانیده اند.

متعاقبأ وزیر دفاع ملی ضمن اتحاف دعا به ارواح شهدای قوای مسلح خاصتأ شهدای اردوی ملی طی صحبتی گفت:" معلولین قوای مسلح بخاطر حفاظت از افغانستان و دفاع از عزت و شرف مردم غیور کشور در مقابل دشمنان مردانه وار مبارزه نموده و در این راه عضو از وجود خود را قربانی نموده اند، که این خود نمایانگر عشق ومحبت شان نسبت به مردم و میهن میباشد".

وی در ادامه سخنان شان از مواظبت دایمی زعامت سیاسی کشور و رهبری وزارت دفاع ملی از معلولین یاد آوری نموده افزود: "معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، در رأس یک تیم کاری جهت رسیده گی به مشکلات معلولین و فراهم نمودن سهولت های بهتر برای آنان توظیف گردیده است.

از جانب هم معلولین اردوی ملی اطمینان میدهند که قربانی ما برحق است بخاطر دفاع از مادر وطن و مردم مظلوم افغانستان به اراده خود استوار ایستاده ایم و تا آخرین رمق حیات از کشور خود دفاع خواهیم کرد.

# # #