وزیردفاع ملی با جنرال وُتل قوماندان قوت های مرکزی ایالات متحده امریکا ملاقات نمود

کابل – افغانستان: سترجنرال وُتل قوماندان قوت های مرکزی ایالات متحده امریکا که به منظور ارزیابی پالیسی ایالات متحده امریکا برای افغانستان ، پاکستان و منطقه به کابل آمده بود، بعد از ظهر امروز طی نشستی با وزرای دفاع ملی ، امورداخله و مقامات ریاست عمومی امنیت ملی دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار طرفین وضعیت امنیتی افغانستان را به بحث گرفته، تأثیرات وضع نمودن پالیسی جدید ایالات متحده امریکا و همچنان حمایت های نظامی ایالات متحده برای افغانستان را ارزیابی نمودند.

قوماندان قوت های مرکزی ایالات متحده امریکا ضمن اطمینان از حمایت همه جانبه ایالات متحده امریکا از مردم و دولت افغانستان گفت:" ما به تمام تعهدات ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان متعهد می باشیم و فشار های لازم را بالای گروه طالبان و حامیان شان ادامه خواهیم داد.

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی پیرامون وضعیت امنیتی کشور و برنامه های وزارت دفاع ملی در مورد اصلاحات، ریفورم و تطبیق پلان عملیاتی نصرت توضیحات لازم ارایه نموده مشکلات و چالش های منسوبین اردوی ملی را بیان نمود.

در ادامه ویس احمد برمک وزیرامور داخله در مورد توانمند سازی پولیس ملی صحبت نموده گفت:" ما اصلاحات را در ادارات پولیس افغانستان بخصوص در شهر کابل انجام داده ایم و در نظر است تا این اصلاحات در سایر بخش های پولیس انکشاف یابد.

وزیرامور داخله از چالش های فرا راه پولیس ملی یاد آوری نموده افزود، با حمایت دوستان و همکاران بین المللی در جهت رفع این مشکلات می کوشیم تا در آینده پولیس ملی افغانستان با معیار های روز مطابقت پیداکند.

به همین گونه معاون ریاست عمومی امنیت ملی نیز در رابطه به خنثی سازی فعالیت های دشمنان وطن معلومات مفصل ارایه نموده ، دست آورد های این ریاست را در راستای کشف و خنثی نمودن تحرکات گروه های تروریستی بیان نمود.

# # #