وزیردفاع ملی با معاون سرمنشی سازمان ملل در امور حقوق بشر ملاقات نمود

کابل – افغانستان: دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه احمد تمیم عاصی معاون پالیسی و استراتیژی و عده از روئسای قرارگاه وزارت دفاع ملی حضور داشتند با آقای اندریو گیلمور معاون سرمنشی سازمان ملل در امور حقوق بشر ملاقات نمود.

وزیر دفاع ملی پیرامون پالیسی های وزارت دفاع ملی صحبت نموده، گفت: پالیسی جنگی قوای هوایی کاملأ مرور شده و اندک تغییرات که نیاز داشت گنجانیده شده است ولی حالا نیاز است تا توجه جدی در تطبیق این پالیسی ها صورت گیرد.

وزارت دفاع ملی به تمام تعهدات ملی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان خودرا کاملأ متعهد دانسته و قوای مسلح افغانستان در زمینه تطبیق این تعهدات و حفاظت از جان ملکی ها تلاش های همه جانبه می ورزند.

وزیر دفاع ملی در رابطه به حادثه ولایت کندز گفت: نیروهای امنیتی افغانستان نقاط را که در آن وجود دشمنان مردم تثبیت شده بود مورد هدف قرار داد که تعداد زیاد افراد طالبان همراه با دو تن از اعضای شورای کویته در این حمله ازبین رفتند.

وی در حالیکه راپور های نشر شده در این رابطه را رد میکند می افزاید، قطعات و جزوتام های قوای مسلح کشور اکثرأ بخاطر حراست از مردم ملکی در ساحات جنگی از عملیات های محاربوی خود داری میکنند، زیرا دشمنان از مردم بیگناه منحیث سپر انسانی استفاده سوء می نمایند.

سپس معاون سرمنشی سازمان ملل در مورد حقوق بشر، از کاهش تلفات ملکی نظر به ارزیابی گذشته و تطبیق پالیسی حفاظت از اطفال از سوی وزارت دفاع ملی ابراز خرسندی نمود.

وی از استخدام اطفال توسط طالبان نگرانی جدی نموده، از وزارت دفاع ملی خواست تا ارقام واعداد اطفال را که حین عملیات های محاربوی با آن برخورد میکند با بخش های حقوق بشری سازمان ملل شریک سازند.

معاون سازمان ملل در امور حقوق بشر از عملکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص وزارت دفاع ملی نسبت به انتقال 59 تن از اطفال زیرسن که حین عملیات های محاربوی دستگیر شده اند و از زندان به دارالتهدیب انتقال یافته اند ابراز قدردانی نمود.

در این ملاقات هر دو جانب توافق نمودند تا برای بهبود وضعیت حقوق بشر دربعضی مسایل یکجا کار نمایند.

# # #