وزیردفاع ملی با وزیردفاع کشور ترکیه ملاقات نمود

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه معاون پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع ملی نیز حضور داشت با آقای نورالدین جانیکلی وزیردفاع ترکیه ملاقات نمود.

در این دیدار طرفین پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه، تهدیدات دشمن، آماده گی های منسوبین اردوی ملی و گسترش روابط نظامی بین دوکشور بحث  وتبادل نظر نمودند.

وزیردفاع ملی ضمن تشکر و قدردانی از نقش کشور ترکیه  در امر مبارزه با تروریزم و تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی افغانستان، از ارتباطات دوستانه تاریخی بین دوکشور یاد آوری نمود.

وزیر دفاع ملی پیرامون اهداف و برنامه های انکشافی اردوی ملی در جهت آوردن اصلاحات و ریشه کن ساختن فساد صحبت نموده گفت:" بادر نظرداشت امکانات محدود افغانستان از یکسو و تداوم تهدید تروریزم منطقوی و بین المللی از جانب دیگر قوای مسلح افغانستان در یک سال اخیر توانسته است برنامه های استراتیژیک دشمن را خنثی و تحرکات آنان را بشکست روبرو نموده است".

در مقابل آقای نورالدین جانیکلی وزیر دفاع کشور دوست ترکیه گفت: "ما به تمام تهعدات خود هم در چوکات ماموریت حمایت قاطع و هم در سطح همکاری های دوجانبه با دولت افغانستان پابند میباشیم و حمایت پشتیبانی خود را از تلاش های دولت افغانستان برای رسیدن به یک صلح جامع ادامه میدهیم".

وزیر دفاع ترکیه مردم افغانستان را دوستان دیرینه مردم ترکیه عنوان نموده گفت:" با وجود روابط سیاسی و تجارتی میخواهیم ارتباطات نظامی و صنایع دفاعی را نیز با جانب افغانستان گسترش دهیم".

# # #