کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای دفاعی وامنیتی

کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای دفاعی وامنیتی

کابل-افغانستان: کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور در رابطه به ارزیابی نقاط مثبت ومنفی عملیات خالد و تطبیق عملیات نصرت در سال جدید 1397 به اشتراک داکترعبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در تالار وزارت دفاع ملی دایر گردید.

در مراسم افتتاح این کنفرانس دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی ، ویس احمد برمک وزیرامورداخله ، محمد معصوم ستانکزی ریس عمومی امنیت ملی ، دوکتور عبدالبدیع صیاد رئیس کمسیون مستقل انتخابات ، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح ، سترجنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله ، عده از معاونین وزارت دفاع ملی ، امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی ، معاون قوماندانی حمایت قاطع ، قوماندانان قول اردوی های ساحوی اردوی ملی، زون های ساحوی پولیس و روئسای امنیت ملی اشتراک نموده بودند.

بخش نخست این کنفرانس با صحبت های رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و وزیر دفاع ملی پیرامون دست آورد ها و چالش های عملیات خالد که در سال 1396 علیه اهداف وبرنامه های استراتیژیک دشمن راه اندازی گردیده بود آغاز شد.

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ضمن آنکه اشتراک کننده گان این سیمینار را به تبادل تجارب و ارایه پیشنهادات در جهت اجرای موفقانه پلان عملیات نصرت تشویق نمود خطاب به قوماندانان ارشد ارگانهای دفاعی وامنیتی کشور گفت: افتخار به شماست که در رهبری یک نیروی قهرمان ، وطندوست و با ایمان قرار دارید و باید در وارسی و مواظبت از قوای مسلح کشور بیشتر از پیش تلاش نمایید.

وی همچنان از همکاران بین المللی بخاطر حمایت شان از قوای مسلح افغانستان ابراز قدردانی نموده خاطر نشان ساخت که با ارایه نظریات و پیشنهادات تان نواقص و کمبودی های سال گذشته را در عملیات سال جدید مرفوع نمایند.

سپس وزیر دفاع ملی ضمن تشکر وقدردانی از تلاش های شباروزی منسوبین قوای مسلح اعم از اردوی ملی، پولیس ملی وامنیت ملی که در اجرای عملیات خالد نقش بارز را بازی نموده اند طی صحبتی گفت: در سال گذشته اکثر جزوتام های قوای مسلح کشور در حال مدافعه بود ولی امسال خوشبختانه در نتیجه زحمات شما در تمام نقاط کشور در حالت تعرضی بالای دشمن قرار داریم.

آقای بهرامی افزود: در سال که گذشت دشمن میخواست دهلیز اکمالاتی خود را از منطقه چترال پاکستان الی منطقه شاه سلیم در ولایت بدخشان وصل نماید و باسقوط دادن بعضی ولسوالی های استراتیژیک در شمال و شمال شرق کشور ساحه فعالیت های تخریبکارانه خود را افزایش دهد که از اثر مدیریت سالم و سعی وتلاش خسته گی ناپذیر قوای مسلح افغانستان از اهداف کلان دشمن جلوگیری بعمل آمد.

وزیردفاع ملی وحدت و یکپارچگی مردم کشور را ضامن پیروزی و موفقیت قوای مسلح عنوان نموده از اشتراک کننده گان کنفرانس خواست تا نکات مثبت و منفی عملیات خالد را به دقت ارزیابی نمایند و از تجارب آن در عملیات نصرت سال 1397 استفاده نمایند.

به همینگونه وزیرامورداخله طی صحبتی گفت: در سال گذشته با وصف آنکه سطح تهدیدات در تمام کشور بالا بود اما قوای مسلح کشور با شجاعت ومردانگی توانست در برابر حملات دشمنان دفاع موفقانه را انجام دهد.

آقای برمک ضمن آنکه از هماهنگی خوب در سطح رهبری ارگان های امنیتی و دفاعی کشور یاد نمود ، تدویر این کنفرانس را فرصت خوب بخاطر تبادل تجارب و ایجاد دیدگاه جدید برای متخصصین نظامی کشور خواند.

در ادامه ریس عمومی امنیت ملی گفت: در حال حاضر ما با یک سلسله چتر های تروریستی تحت نام داعش ، طالبان و شبکه حقانی مواجه هستیم که گروپ های متعدد تروریستی تحت این چترها به جنگ علیه نیروهای امنیتی کشور و منافع ملی مردم افغانستان ادامه میدهند ، با آنکه افغانستان در خط مقدم نبرد علیه تروریزم بین المللی قرار دارد ، خوشبختانه با اعلان پالیسی جدید ایالات متحده در رابطه به افغانستان و کشور های منطقه و حمایت مردم و جامعه جهانی از دولت افغانستان زمینه کامیابی های بیشتر به قوای مسلح فراهم گردیده است.

بعدأ لوی درستیز قوای مسلح و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله طی صحبت های شان گفتند : تدویر همچو کنفرانس ها مارا یاری می رساند که مدیران جنگ افغانستان بتوانند تجارب خود را با هم شریک ساخته نکات مثبت را انکشاف و نکات منفی را برجسته و از تجارب بدست آمده در پلان عملیات نصرت سال جدید استفاده اعظمی نمایند. ایشان از قوماندانان و رهبران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خواستند تا با راهکار های جدید در راستای تأمین امنیت و تطبیق قانون با یک توانمندی عالی به میدان های جنگ رفته موفقیت را از آن خود نمایند.

گفتنی است که در این کنفرانس قوماندانان ارشد قوای مسلح به مدت سه روز گرد هم جمع شده و در مورد تطبیق درست پلان عملیات نصرت بخاطر تأمین امنیت انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها و تأمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی تصامیم لازم را اتخاذ نمایند.  

# # #