وزیردفاع ملی در رأس یک هیئت بلند رتبه نظامی به ولایت غزنی سفرنمود

 

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی در حالیکه معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده گان مردم غزنی در پارلمان و عده از روئسا وجنرالان وزارت دفاع ملی و امورداخله با ایشان همراه بودند جهت بررسی اوضاع امنیتی ولایت غزنی به آن ولایت سفرنمودند.

وزیردفاع ملی وهیئت همراه شان ابتدا در نشست امنیتی که به اشتراک قوماندان قول اردوی 203 تندر، مسئولین ملکی و نظامی ولایت غزنی و نماینده گان مردم در شورای ولایتی در محل سوق واداره قوماندانی لوای سوم پیاده دایر گردیده بود اشتراک نموده، گزارش مسئولین ملکی و نظامی آن ولایت را در رابطه به چگونگی اوضاع امنیتی ولایت غزنی، تهدیدات دشمن، آماده گی های منسوبان قوای مسلح و چالش های موجود استماع نمود.

وزیردفاع ملی ضمن تشکرو قدردانی از دست آورد های اخیر منسوبان قوای مسلح در ولایت غزنی جهت رفع مشکلات به مسئولین مربوط هدایات لازم سپردند.

بعدأ وزیردفاع ملی و هیئت معیتی شان در اجتماع سربازان لوای سوم پیاده مستقر در ولایت غزنی حضور بهم رسانیده طی صحبتی ضمن آنکه از فداکاری ها و جانبازی های منسوبان قهرمان قوای مسلح کشور که در عملیات مشترک محاربوی نبرد آهنین در ولسوالی های ده یک، قره باغی، واغز، خوگیانی ، اندر و قریه جات مربوط آن اشتراک نموده بودند ابراز تشکر نموده ، دست آورد های آنان را مایه افتخار به زعامت سیاسی و تمام مردم افغانستان دانست.

وزیردفاع ملی گفت:" دشمنان مردم افغانستان که در برابر بازوان توانای شما تاب مقاومت را ندارند برخلاف تمام قوانین اسلامی و انسانی بخاطر تغیر ذهنیت عامه و دهشت آفرینی به اهالی ملکی حمله می نمایند، که این خود نمایانگر ضعف و ناتوانی آنان میباشد.

در ادامه عبدالمتین والی ولایت غزنی و محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در شورای ملی هریک باالنوبه پیرامون فداکاری ها و شجاعت منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور صحبت نموده، منسوبین قوای مسلح را مجاهدان حقیقی دفاع از عزت و شرف مردم افغانستان دانسته اذعان نمودند که قهرمانی های شما دلیر مردان درج صفحات زرین تاریخ کشور خواهد گردید.

به همین گونه تورنجنرال شعُورگل قوماندان قول اردوی 203 تندر اطمینان داد که منسوبان اردوی ملی در هرنوع شرایط آماده خدمت گذاری به مردم و میهن خویش بوده و در این راستا از هیچ گونه سعی و ازخودگذری دریغ نمی ورزند.

در اخیر وزیردفاع ملی و هیئت همراه شان به نماینده گی از منسوبان شامل عملیات تعدادی از آنها را با اهدای تقدیر نامه ها و تحایف مورد تشویق قرار دادند.

# # #