وزیردفاع ملی با سفیر کشور روسیه ملاقات نمود

دگرجنران ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی در حالیکه معاون تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی، معاون ستردرستیز در امور هوایی و عده از روئسا و جنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز نیز حضور داشتند با آقای (الکساندر ویکنتیس مانسکی ) سفیر کشور روسیه ملاقات نمود .
دراین ملاقات که در قرارگاه وزارت دفاع ملی صورت گرفت، طرفین پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان، همکاری های نظامی، تعلیم و تربیه و ترمیم هلیکوپترهای قوای هوای افغانستان و کنفرانس امنیتی مسکو که قرار است دراپریل سال جاری در آن کشور برگذار گردد بحث وتبادل نظر نمودند .
وزیردفاع ملی در رابطه به وضعیت امنیتی درصفحات شمال کشور معلومات ارایه نموده گفت :" هم اکنون قوای مسلح افغانستان در نقاط مختلف کشور حملات دشمن را خنثی نموده با ضربات شدید وتلاش های شباروزی شان جلو گسترش فعالیت های تخریبکارانه تروریستان را گرفته اند، ضایعات و تلفات سنگین را به دشمن وارد نموده است".
وزیر دفاع ملی همچنان افزود :" که افغانستان به هیچ گروه و سازمان تروریستی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان تهدید را متوجه همسایه های افغانستان نمایند".
در مقابل آقای (الکساندر ویکنتیس مانسکی ) سفیر کشور روسیه از معلومات وزیر دفاع ملی ابراز تشکر نموده خاطر نشان ساخت که جریان ماموریت اش به گسترش روابط بین افغانستان و کشور مطبوعش تلاش نماید .
وی همچنان اطمینان داد که کشورش در قسمت همکاری های نظامی، تعلیم و تربیه افسران اردوی ملی، ترمیم هلیکوپتر های قوای هوای افغانستان و مبارزه با تروریزم به تعهدات شان ثابت قدم خواند ماند .