نشست رهبری ارگان های امنیتی و دفاعی کشور تحت ریاست دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی دایر گردید

کابل – افغانستان تحت ریاست دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی نشست مشترک رهبری ارگان های دفاعی و امنیتی کشور، به اشتراک محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، دگرجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح، رئیس مرکز نصرت، معین ارشد امنیتی و رئیس اوپراسیون وزارت امور داخله ، رئیس مستقل ارگان های محل، معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، والی ، رئیس امنیت ملی ونماینده گان مردم ولایت ارزگان، عده از روئسا و جنرالان قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، پیرامون وضعیت امنیتی، اقتصادی و نظامی کشور در مقر وزارت دفاع ملی دایر گردید.

والی و نماینده گان مردم ولایت ارزگان در مورد مشکلات امنیتی آن ولایت و اینکه دشمنان مردم میخواهد با تبلیغات زهر آگین و اعمال ناشایسته بین دولت و مردم فاصله ایجاد کند به حاضرین این نشست معلومات ارایه نموده گفت:" مردم ولایت ارزگان همیشه از دولت مرکزی حمایت می نمایند، اما مشکلات که در بخش های صحت ، معارف ، مخابرات ، زراعت و راه های مواصلاتی در این ولایت موجود است، توقع داریم تا دولت به مشکلات مردم یک راه حل جستجو کند.   

اشتراک کننده گان جهت در یافت راه حل به چالش امنیتی ولایات ننگرهار و ارزگان و همچنان ولایات زون شمال (فاریاب، جوزجان و سرپل) بحث وتبادل نظر نمودند.

وزیردفاع ملی ضمن آنکه از جانفشانی و تلاش های قوای مسلح کشور در امر مبارزه با دشمنان وطن در سایر نقاط کشور یاد آوری نمود گفت: جهت بهتر شدن اوضاع امنیتی ولایات نا امن کشور بخصوص ولایت ارزگان یک پلان وسیع عملیاتی مشترکاً توسط هرسه ارگان امنیتی و دفاعی کشور تهیه شود و بشکل یک تیم واحد بالای آن کار صورت گیرد تا به یاری خداوند ج  و همکاری مردم شاهد بهتر شدن اوضاع باشیم.

سپس رئیس عمومی امنیت ملی گفت: جهت بهتر شدن وضعیت امنیتی در کشور و دریافت راه حل به مشکلات موجود باید مردم با ارگان های امنیتی و دفاعی شان همکار باشند، همکاری مردم با دولت و آوردن اصلاحات در بخش های از ارگان های امنیتی و دفاعی کشور میتواند مشکلات و چالش های امنیتی را در سراسر افغانستان کاهش دهد.

به همین گونه لوی درستیز اردوی ملی منسوبان قوای مسلح کشور را خدمتگذاران مردم و میهن خوانده گفت: ما منحیث سربازان وطن شب و روز تلاش داریم تا وضعیت امنیتی در ساحات نا امن بهتر شود و مردم به زنده گی مسالمت آمیز خود در سایه صلح و ثبات ادامه دهند.

# # #