وزیر دفاع ملی جنرالان جدید التقرر وزارت دفاع ملی را به پرسونل این وزارت معرفی نمود

کابل – افغانستان

جنرالان جدید التقرر وزارت دفاع ملی که به اساس فرمان شماره (2732) مورخ 12/9/1396 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست های جدید تعین شده اند، طی محفلی توسط دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی به منسوبین قرارگاه این وزارت معرفی گردیدند.

در محفلیکه به همین مناسبت دایر گردیده بود دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی، معاونین، روئسا، جنرالان و عده از افسران قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز اشتراک نموده بودند.

در آغاز محفل حکم مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح مبنی بر تقرر مجدد جنرالان آتی الذکر توسط معاون اول ریاست کادر وپرسونل ستردرستیز قرائت گردید:

بریدجنرال توپچی نجیب الله بحیث رئیس اوپراسیون ستردرستیز بکادر تورنجنرال.

بریدجنرال پیاده محمد فرید بحیث رئیس مرکز ملی مشترک عملیات های خاص ستردرستیز بکادر تورنجنرال.

دگروال تخنیک محمد یاسین بحیث معاون ریاست دفتر ستردرستیز بکادر بریدجنرال.

بعدأ دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی طی صحبتی، تعین وتقرر را در نظام ، یک اصل دانسته که به منظور ارتقای ظرفیت کاری، اجرای بهتر امور، تأمین صلح وثبات در کشور وتحکیم حاکمیت ملی، نظر به معیار های تعین شده اجرا میگردد.

وی ضمن تبریکی به جنرالان جدید التقرر از آنها خواست تا هر آنچه در توان دارند در جهت بلند بردن ظرفیت و سوق واداره سالم پرسونل با یک دید کلان و قاطعانه، نسبت به هروقت دیگر وظایف سپرده شده شانرا انجام دهند.

سپس ریس جدید اوپراسیون ستردرستیز به رهبری وزارت دفاع ملی اطمینان داد که در قسمت تحقق پلان ها و اهداف وزارت دفاع ملی و خدمت به مردم متدین کشور از هیچ گونه تلاش دریغ نمی ورزند.

در اخیر جنرالان جدید التقرر توسط وزیر دفاع ملی و معاونین این وزارت رسمأ به پرسونل تحت امر شان معرفی گردیدند.

# # #