پیام تبریکی وزارت دفاع ملی به مناسبت انتخاب 11 تن از کاندید وزرای کابینه

پیام تبریکی  

منسوبین وزارت دفاع ملی و ستر درستیز،   صمینانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت انتخاب  11 تن از  کاندید وزرای کابینه که  دوشنبه مورخ 13قوس 1396از سوی اعضای پارلمان رای اعتماد گرفته و به حیث وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب شدند  ابراز نموده  از خداوند متعال در اجرای وظایف محوله ،  کامیابی هرچه بیشتر شان را خواهان است .

تائید و تعیین وزرای کابینه  درست در زمانی که حکومت درگیر جنگ های نیابتی است ،  دست  درازی های استخبارات منطقه همه روزه   میدان جنگ را در کشور گرم ساخته  و از جانبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در صدد آن است تا روابط سیاسی و اقتصادی خویش را با کشور های منطقه ودنیا رونق بخشد ، یک اقدام مقتضی از سوی اعضای محترم پارلمان بوده و آنرا به خیر و فلاح کشور میدانند.

یک بار دیگر انتخاب وزرای کابینه کشور  را به پیشگاه حکومت و مردم افغانستان تبریک گفته، موفقیت های مزید شان را در امر خدمتگذاری به مردم افغانستان خواهان اند.

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی