وزیردفاع ملی با معاون دفتر ساحوی دیده بان حقوق بشر ایالات متحده امریکا در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات نمود

کابل – افغانستان

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی ، در حالیکه معاون پالیسی و استراتیژی این وزارت ، قوماندان قوای هوایی و ریس ارتباطات استراتیژیک وزارت دفاع ملی نیز حضور داشتند ، قبل از ظهر امروز با خانم پتریکا معاون دفتر ساحوی دیده بان حقوق بشر ایالات متحده امریکا ملاقات نمود.

این ملاقات که در قرارگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود وزیردفاع ملی پیرامون پالیسی ها ، طرزالعمل ها و اقدامات منسوبین اردوی ملی در راستای جلوگیری از تلفات ملکی ها در هنگام عملیات های محاربوی معلومات ارایه نموده گفت: " به منظور کاهش و جلوگیری از خسارات و تلفات اهالی ملکی در عملیات های تصفیوی و ضربات هوایی، به تمام قوماندانیت های ساحوی هدایات مکرر صادر شده است تا با دقت تمام در پلانگذاری و اجرای عملیاتها ، با استفاده متناسب از آتش توپچی ، هاوان ، اسلحه خفیفه و ضربات هوایی، دقت کامل صورت گیرد".

آقای بهرامی به معاون و نماینده دفتر ساحوی دیده بان حقوق بشر ایالات متحده امریکا اطمینان داد که وزارت دفاع ملی از روشها و تکتیک های جنگی که باعث وارد شدن تلفات جانی و خسارات مالی به غیر نظامیان گردد جلوگیری نموده و در ساحات که دشمن از مردم ملکی منحیث سپر انسانی استفاده می نمایند بمنظور حفظ جان اهالی ملکی، از آتش سلاح ثقیله ، آتش توپچی و ضربات هوایی خود داری میگردد.

باالمقابل خانم پتریکا معاون دفترساحوی دیده بان حقوق بشر ایالات متحده امریکا ضمن آنکه از معلومات وزیر دفاع ملی ابراز امتنان نمود، اقدامات وزارت دفاع ملی را در مورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی ها قابل قدر دانسته خواهان موفقیت های بیشتر منسوبان اردوی ملی در این راستا گردید. 

# # #