دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی با آقای (نیکولاس کی) سفیر جدید التقرر کشور شاهی انگلستان ملاقات نمود

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی در حالیکه معاون پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع ملی نیز حضور داشت با آقای (نیکولاس کی) سفیر جدید التقرر کشور شاهی انگلستان ملاقات نمود.

این ملاقات که در قراگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود طرفین پیرامون اوضاع سیاسی و نظامی کشور و تعلیم وتربیه منسوبان اردوی ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

سرپرست وزارت دفاع ملی از کمک ها و مساعدت های کشور شاهی انگلستان در تمام عرصه ها بخصوص در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی ابراز تشکر نموده ، در مورد چگونگی تطبیق پلان انکشافی 4 ساله اردوی ملی معلومات ارایه نموده ، وضعیت امنیتی کشور را تشریح نمود.

باالمقابل آقای نیکولاس کی سفیر جدید کشور انگلستان گفت: دولت بریتانیا بر تعهدات خویش در قبال افغانستان پابنده بوده و خواهان یک افغانستان عاری از جنگ میباشد . وی همچنان گفت: دولت بریتانیا در قسمت فراهم ساختن زمینه تعلیمات عالی نظامی برای رهبران اردوی ملی یعنی افسران بلند رتبه اردوی ملی متعهد میباشد.