لوی درستیز قوای مسلح از قول اردوی ۲۰۳ تندر دیدن نمود

صد ها تن از منسوبین قول اردوی 203 تندر غرض تامین امنیت روز های عید درزون جنوب شرق توظیف گردیدند تا باشد هموطنان ما درفضا امن عید را سپری نماید این مطلب را قوماندان قول اردوی تندر درحال بیان داشت که دگر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح عید سعید اضحی را یکجا با منسوبین این قول اردوی در ولایت پکتیا تجلیل نمود .

لوی درستیز قوای مسلح در حالیکه تورنجنرال محمد امین نصیب رئیس عقیدتی وفرهنگی ،برید جنرال عبدالروف ارغندیوال رئیس دفتر مقام ستر درستیز و برید جنرال عبدلواسیع رئیس کشف واستخبارات ایشان را همراهی مینمود درروز اول عید سعید اضحی به ولایت پکتیا رفته  عید را یکجا با منسوبین قول اردوی ۲۰۳ تندر تجلیل نمودند هیئت نمازعید را درجمع صد ها تن افسران برید ملان وسربازن در مسجد جامع این قوماندانی ادا نموده عید را به انان تبریک گفتند .

 لوی درستیز از جانبازی های نیرو های امنیتی ودفاعی  تمجید بعمل آورده گفت فداکاری وخودگذری های شما در تمام سنگرهای نبرد علیه تروریستان ودهشت افگنان نشان دهنده اقتدار وتوانمندی روز افزون تان درامردفاع از وطن ،حاکمیت ملی وتامین صلح در کشور میباشد.  همچنان رئیس عقیدتی وفرهنگی راجع به فضایل عید قربان صحبت نموده از قربانی های نیرو های اردوی ملی تقدیر وتمجید نمود  .

سپس تورن جنرال شعور گل  قوماندان قول اردوی تندر اطمینان داده گفت صد ها تن از منسوبین این قوماندانی جهت تدابیر خاص امنیتی درروز های عید  توظیف گردیده وقطعات این قول اردوی در حالت از احضارات عالی قرار دارند.

در جریان این سفر لوی درستیز قوایمسلح وهیئت معیتی شان غرض عیادت از مریضان ومجروحین داخل بستر به شفاخانه صد بستر ساحوی رفته ضمن تبریکی عید سعید اضحی یک مقدار مکافات نقدی را به انان توزیع کردند و ازبارگاه خداوند منان صحت عاجل مریضان ومجروحین استدعا نمودند .