سفر لوی درستیز قوای مسلح به ولایت هرات

لوی درستیز قوای مسلح که از قطعات وجزوتامهای قول اردوی 207 ظفردر ولایت هرات دیدار مینمود  ضمن تقدیر از دست آورد ها وهمت والای این منسوبان بیان داشت که جانبازی ها واقدامات فولادین شما دشمن را به شکست های فاحش روبرو گردانیده است .

دگر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوایمسلح در جریان دوروز سفرش در زون غرب  درحال از قهرمانی های منسوبین قول اردوی 207 ظفر هرات تقدیر وتمجید بعمل آورد که رهبری این قول اردو از مورال عالی وشهامت بینظر منسوبین این قوماندانی در دفع ترد دسایس شوم دشمنان در چهار ولایت زون غرب اطمینان داده گفتند که نیروهای این قول اردو با تشریک مساعی با سایر ارگانهای امنیتی درگسترش امنیت وپاک سازی ساحات مختلف مسوولیت های دینی ووطنی خویش را به درستی انجام داده وبه افتخار مصروف دفاع ازسرحدات میباشند

لوی درستیز قوایمسلح گفتند که اردوی ملی در حالت خوب از احضارات محاربوی قرار داشته وبا تدابیر ویژه مصروف تطبیق کمپاین پلان عملیاتی خالد میباشند

دگر جنرال یفتلی بیان داشت نیرو های قول اردوی ظفر  با گسترش ساحات امنیتی در زون غرب  و بر افراشتن پرچم کشور نشان دادند که دشمن تاب مقامت را با نیرو های امنیتی ودفاعی ندارند واین نمایان گر قدرت و صلابت این نیروها در این زون است

جنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردی ظفر اطمینان داد که منسوبین این قوماندانی تا اخرین رمق حیات اماده پیکاربخاطر امنیت ودفاع از کشور می باشند