لابرانت

لایحه وظایف

.......................................................................

عنوان وظیفه :لابرانت

وزارت و یا اداره: دفاع ملی

موقعیت: کابل

بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون مارشال فهیم

بست:(5)

گزارشدهی به:قوماندان اکادمی ملی

گزارشگیری از: ندارد

کود: 6522-90-31-

تاریخ ختم اعلان: 12 عقرب

.................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت مربوط معاینات لابراتواری برای مریضان نیازمند.

.................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

  1. ترتیب پلان های کاری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

  2. انجام معاينات لابراتواري مطابق هدايت دکتوران شفاخانه.

  3. نگهداري مطمئن از مواد لابراتوار، ثبت مواد مصرفي و تجهيز دوبارة ستاک در وقت معين

  4. ثبت و خانه پري منظم کتاب راجستر معاينات لابراتواري به صورت دقيق

  5. حفاظت مناسب از سلايد هاي ملاريا و بلغم به منظور کنترول کيفي

  6. از بين بردن به وقت و زمان مواد تاريخ گذشتة لابراتوار بعداز طي مراحل اداري

  7. ترتيب درخواست مواد لابراتواری تحت نظر و هدایت آمر بخش

  8. اجرای وظایف لابراتوار مطابق به تقسیم اوقات ترتیب شده 

  9. تطبیق اصول ومعیارات وقايه انتان وسایر معیارات لابراتوار بصورت متواتر

  10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی و هدایات مقام های ذیصلاح که به وی سپرده می شود.

.................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند حد اقل فوق بکلوریا به درجات بالا ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

                  فارغ بخش تکنالوژي انستیتوت علوم صحي.

 3 .مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره): آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه،مفاهمه و ارتباطات و دسترسی به کمپیوتر وانترنت.