ذبیح الله افسر قول اردوی 201 سیلاب

 

ذبیح الله افسر قول اردوی 201 سیلاب

من منحیث فرزند این سرزمین، افتخار می نمایم که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برای حفاظت و حراست از مردم و میهن خویش اجرای وظیفه می نمایم.

من یک دوره آزمایشی را گذشتاندم، تعلیمات خوب دیدم، به سلاح و وسایلیکه مربوط به یک سرباز میشود آشنایی کامل دارم، همانطوریکه برای مردم خود تعهد سپردم به تعهد خود وفادار می مانم، زندگی و خواب خود را فدای مردمم نموده، شب و روز در موضع خود آماده یی ایثار و فداکاری میباشم، مردم شریف کشورم اطمینان داشته باشد که من فرزند فداکار و ایثارگر این سرزمین هستم، در مقابل دشمنان سوگند خورده کشورم با قامت رسا، ایستاده گی نموده و نمی گزارم که دیگر دشمنان صلح و آرامش به آرمان شوم شان برسند.

تلاش می نمایم که صلح را منحیث یک جوان برای هموطنانم به ارمغان بیاورم و در این راه حتی از ریختاندن خون خویش دریغ نمی نمایم. این لباس رزم و پیکار را  بر تن کردم تا از سرزمینم قاطعانه دفاع نمایم و بر آن تعهدیکه بستم هستم. اهتزاز درفش سه رنگ افغانستان عزیز آرزوی مااست و به آن افتخار می کنم.