Event

 • محمد الله بریدمل لوای حمایه

  رده : عمومی

  محمد الله بریدمل لوای حمایه من با سایر همسنگرانم در سنگر دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی کشور مصروف نبرد با دشمنان مردم افغانستان هستیم، از ملت و مردم متدین و شریف خویش خواهانیم که وحدت و یکپارچگی را حفظ نموده، به تعلیم و تربیت رجوع کنید...

 • ذبیح الله افسر قول اردوی 201 سیلاب

  رده : عمومی

  ذبیح الله افسر قول اردوی 201 سیلاب من منحیث فرزند این سرزمین، افتخار می نمایم که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برای حفاظت و حراست از مردم و میهن خویش اجرای وظیفه می نمایم. من یک دوره آزمایشی را گذشتاندم، تعلیمات خوب دیدم،...

 • سید صبغت الله افسر قول اردوی 203 تندر

  رده : عمومی

  هموطنان عزیز و مردم غیور کشور! افتخار مینمایم که در شرایط سخت و دشوار بیشتر از پیش صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی خویش را حمایت و پشتیبانی نمودید. هر روز می بینم و می شنوم که مردم با عزت ما در گوشه گوشۀ کشور، از فرزندان شان که در صفوف...

 • فایض افسر قول اردوی 201 سیلاب

  رده : عمومی

  اردوی ملی ضامن صلح و ثبات همیشگی درکشور عزیزما افغانستان میباشد زیرااین نیروهای اردوی ملی اندکه بافداکاری و تلاشهای خستگی ناپزیرخویش جلوحملات مخربانه دشمنان سوگندخورده کشوررا گرفته وبرای آنها اجازه نمی دهندتا زنده گی مملوازصفاوصمیمیت مردم شریف...