اعلامیه مطبوعاتی شماره 283 تاریخ 18 قوس 1394

کابل-افغانستان: طوریک هموطنان عزیز ما آگاهی دارند دشمنان مردم افغانستان همیشه میکوشند تا جهت رسیدن به اهداف شوم شان مردم ملکی را هدف قرار داده و زنده گی صلح آمیز هموطنان مارا به خطر مواجه سازند   چنانچه حوالی ساعت 5:30  دیروز مورخ 17قوس 1394 گروه از دهشت افگنان بر یک ساحۀ ملکی که شامل بازار و مکتب فامیلی های نزدیک میدان هوایی شهر قندهار است حملۀ تروریستی را انجام دادند که بوقت و زمان آن نیرو های اردوی ملی به محل اعزام و ساحه را  تحت کنترول خود درآوردندو فعلاً عملیات پاک سازی جریان دارد.

نیرو های اردوی ملی افغانستان شجاعانه در مقابل این تروریستان در ساحۀ میدان هوایی در حال نبرد هستند و تلاش دارند تا به شکل محتاطانه عملیات نظامی را انجام دهند تا به افراد ملکی آسیبی نرسد.

طبق آخرین ارقام رسیده از ساحه تا فعلا 9 تن مخالف مسلح کشته ، یکتن زخمی و یکتن دیگر از مخالفین مسلح تا هنوز هم با نیرو های امنیتی درگیر جنگ بوده ، دومیل کلاشینکوف ، دوقبضه راکت انداز از دهشت افگنان بدست آمده اند.

متاسفانه در این جریان 37 تن از هموطنان  بیگناه ما شهید و 35 تن زخمی گردیده اند .البته جزئیات بیشتر در مورد تلفات ملکی بعدا به اطلاع مردم رسانیده خواهد شد.

اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور و محافظ جان و مال مردم برای سرکوبی و نابودی این هراس افگنان با تمام توان اقدام و حاضر هستند که هرنوع قربانی را برای تامین  امنیت و آرامش مردم به پیشگاه خدا،وطن و مردم تقدیم نمایند .

این در حالی است که دهشت افگنان و تروریستان به خاطر به خاک وخون کشیدن  و کشتار بی رحمانه مردمان ملکی تلاشهای مذبوحانه مینمایند.

###

"جنگ تحمیلی را با جنگ جواب میدهیم بدون اینکه وظیفه مقدس صلح را فراموش کنیم"

از سخنان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان