بیانیه مطبوعاتی مورخ 18جدی 1397

کشته شدن 49 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های دفاعی کشور  طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 96وظایف خاص کوماندویی و  10 ضربه هوائی را  به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی 86 پرواز را  به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 49تن دهشت افگن  کشته و 23تن زخمی گردیده اند .

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات ارزگان، کندهار، کنر، بادغیس، ننگرهار، کاپیسا، پکتیکا، میدان وردک، غزنی، دایکندی، فراه فاریاب و هلمند  راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی های دهراوود، خاص ارزگان و چهار چینو ولایت ارزگان 35 تن دهشت افگن کشته، 13 تن زخمی، 3 عراده موتر، 5 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده، در ولسوالی شاه ولیکوت ولایت 6 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی، در ولسوالی قادس ولایت بادغیس 3 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی  گردیده اند.

همچنان در ولسوالی گیرو ولایت غزنی 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی  و در ولسوالی مانوگی ولایت کنر 2 تن دهشت افگن کشته شده اند .

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

###