بیانیه مطبوعاتی تاریخ 13قوس 1397

کشته شدن  91  تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های دفاعی کشور  طی 24 ساعت گذشته11 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 103 وظایف خاص کوماندویی و 14ضربه هوائی را  به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده نیروهای هوایی 131 پرواز را  به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه  91 تن دهشت افگن کشته، 21 تن زخمی و 12 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند .

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات  ننگرهار، لغمان، کاپیسا، غزنی، میدان وردک، ارزگان، زابل، فراه، بلخ، کندز، سرپل، فاریاب و هلمند راه اندازی گردیده مه در نتیجه آن در ولسوالی های جاغوری، آب بندو ده یک ولایت غزنی 42 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی ، 8 میل سلاح و یک عراده موتر سایکل بدست آمده و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده، در ولسوالی های سنگین، کجکی، نهر سراج و گرشک ولایت هلمند 18 تن دهشت افگن کشته، و 4 عراده موتر سایکل از بین برده شده، در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل 9 تن دهشت افگن کشته و 12 فرد مشکوک دستگیر و در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک 8 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی گردیده اند .

همچنان در خاص ارزگان ولایت ارزگان 5 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی ، 2 باب مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده، در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 3 تن داعشی هلاک، در مرکز ولایت کندز 3 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی، در ولسوالی صیاد ولایت سرپل یک تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی و در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب 2 تن دهشت افگن کشته و 4 تن دیگر زخمی گرددیه اند.

  منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

###