بیانیه مطبوعاتی تاریخ 21 سنبله 1397

کشته شدن ده ها تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان: طی 24 ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده،98 مورد وظایف خاص کوماندویی و 8 ضربه  هوائی را  برلانه های دشمن به هدف محافظت از جان ومال مردم و سرکوب نمودن هراس افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی130  پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که در نتیجه ده ها تن از دهشت افگنان کشته،  117 تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است .

این عملیات که به حمایه قوتهای توپچی وهوائی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، کندهار، فراه، بادغیس سرپل، بغلان،  کندز، تخار، فاریاب، بلخ و هلمند راه اندازی گردیده  که از اثر ضربات هوائی، در ولسوالی های نیش، خاکریز و میوند ولایت کندهار 62 تن دهشت افگن کشته و 73 تن زخمی، در ساحه چونی مرکز ولایت پکتیا 30 تن دهشت افگن کشته، در ولسوالی صیاد و مرکز ولایت سرپل 24 تن دهشت افگن کشته، 20 تن زخمی، 3 باب مخفیگاه دشمن و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده، در مرکز ولایت هلمند 10 تن دهشت افگن کشته و در ولسوالی های خوگیانی و اچین ولایت ننگرهار 3 تن داعشی هلاک گردیده اند.

همچنان  در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس 7 تن دهشت افگن کشته، 11 تن زخمی ، یک عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده ،  در ولسوالیهای دایمیرداد و نرخ ولایت میدان وردک 7 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و یک تن دستگیر، در ساحات کنجک و ناصریان ولسوالی امام صاحب ولایت کندز 3 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی و در مرکز ولایت فراه 2 تن دهشت افگن کشته و 7 تن دیگر زخمی گردیده اند.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

###