بیانیه مطبوعاتی شماره 289 تاریخ 19 اسد 1397

 

وارد نمون ضربات کوبنده بر طالبان در ولایت غزنی

کابل-افغانستان: دشمنان مردم افغانستان که میخواستند شهر باستانی غزنی را به خاک و خون بکشانند، با مقاومت شدید  نیروهای دفاعی و امنیتی مواجه شدند و نتوانستند نقشه شانرا پیاده کنند.

دشمنان از شهر غزنی بیرون رانده شدند و حدود 150 تن کشته و زخمی  از آنها بجا مانده است. متاسفانه  دشمن در ناحیه چهارم شهر غزنی و مناطق (پی آر تی) در خانه های مردم جابجا شده و فیر های منفرد انجام میدهند.

نیرو های دفاعی و امنیتی کشور بخاطر تصفیه مناطق متذکره از زمین و هوا داخل اقدام گردیده و به  مردم و شهریان ولایت غزنی اطمینان داده میشود که دشمنان مردم  آن ولا جز زبونی و نفرین مردم هیچ چیزی نخواهند داشت .

اردوی ملی افغا نستان به حمایت پولیس ملی قرار داشته و بر دشمن ضربات کوبنده وارد میسازد

 

 

###